moln på blå himmel

Konferens: Varför är bildning och kultur viktigt för samhällsutveckling?

Idag inleds den internationella konferensen Education is Relation not Output på Linnéuniversitetet. Under tre dagar träffas forskare inom humaniora och pedagogik för att diskutera universitetets bildningsperspektiv och kulturella värden.

Universitetets bildningsperspektiv och kulturella värden används ofta som ett argument mot alltför stark inriktning mot yrkesförberedande utbildningar och anställningsbarhet, men humanister har hittills inte kunnat förklara tillräckligt att bildning och kultur är viktigt för olika aspekter av samhällsutvecklingen. Under konferensen kommer olika perspektiv på universitetet som en plats för social och kulturell utveckling att lyftas.

Konferensen pågår 17-19 maj