William Hogland vid Eco-Tech 2016

Vattenbristen ett av huvudämnena vid Eco-Techs 20-års jubileum

Vatten i kranen, en självklarhet. Ja, det trodde vi tills det plötsligt var färskvattenbrist på flera platser sommaren 2016. Kommer det att bli så i framtiden? Finns det något vi kan göra?

Frågor som dessa diskuteras vid konferensen "Eco-Techs 20-års jubileum" den 21-23 november. Då samlas forskare från hela världen tillsammans med näringsliv och offentlig sektor på Brofästet i Kalmar för att bland annat diskutera vattenbristen och hur våra vatten förorenas samt vad vi kan göra åt det. Den drivande kraften bakom Eco-Tech sedan starten 1997 är William Hogland, professor i miljöteknik och ekoteknik vid Linnéuniversitetet.

-Konferensen Eco-Tech är oerhört viktig. Att vi är flera aktörer och länder som samarbetar för att hitta lösningar. På det sätt vi bygger våra städer, jordbruk och hur vi hanterar vårt avfall är sådant som direkt påverkar färskvattnets kvalitet. För att få till en förändring krävs att det att vi är flera aktörer med olika bakgrund som är med och påverkar samt att du som privatperson tar ditt ansvar och hjälper till.

Problemet är inte bara vattenbrist utan framförallt brist på rent vatten. I andra länder kan det vara översvämningar men inget dricksvatten i kranen. Därför kopplas färskvattenbristen samman med andra miljöfrågor. Vid konferensen lyfts framförallt avfallshanteringen.

Flera studier med regional koppling presenteras som till exempel hanteringen av avfall från glasbruk och den till våren kommande saneringen av Malmfjärden i Kalmar där bla forsforn skall återvinnas. Det finns en strategisk plan för hur man ska hantera avfallsvattnets påverkan på Kalmar sund och hur det framtida klimatet påverkar vattensituationen för svensk del men också globalt.

Det finns också tekniker för att handskas med avloppsvatten, att använda avfall som energikälla och hanteringen av sopor och avancerad återvinning av olika typer av avfall. Kalmarmodellen för avfallshantering handlar om hela kedjan från avfall till biogas, men också regionens strävan mot att på sikt bli fossilfri.

Två viktiga faktorer i vardagen är att inte slänga giftiga och miljöstörande saker i toaletten samt att spara på vattnet.

Konferensdeltagarna kommer att göra studiebesök vid Kährs och Nybro Energi.

Mer information och det fullständiga programmet för Eco-Tech

Vatten i kranen - ingen självklarhet. Videoreportage från Eco-Tech 2016.
Barnkör Eco-Tech 2016
Under inledningscermonin av Eco-Techs 20-års jubileum sjöng barn från Lindöskolan i Kalmar om friskt vatten.
Konferensdeltagare Eco-Tech 2016
Vid konferensen deltog forskare från hela världen.
Paneldebatt Eco-Tech 2016
Vid paneldebatten diskuterades färskvattenfrågan kopplad till våra framtida städer och avfallshanteringen. Liv Ravnböl