KMA och WMU, seminarium

Vidgade vyer för doktorander i sjöfartsvetenskap

Sjöfartshögskolans och World Maritime Universitys doktorander har träffats i Malmö för att utbyta kunskaper och knyta kontakter med varandra.

Att som doktorand få träffa andra doktorander inom samma ämnesområde är givande på många sätt. Därför arrangerade Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet tillsammans med World Maritime University (WMU) i Malmö en seminariedag för doktorander vid dessa båda institutioner i WMU:s lokaler Malmö 12 maj 2016. Målet var dels att låta doktoranderna presentera sina forskningsämnen för varandra, dels att skapa en plattform för samverkan.

Totalt medverkade tretton doktorander från tio länder. Från Sjöfartshögskolan deltog doktoranderna Fredrik Ahlgren ("Operational energy efficiency in shipping"), Pär Karlsson ("Effects of shipping on conservation values and biodiversity in the Baltic Sea"), John Ohlson ("The Formal Safety Assessment from a ship-level perspective") och Mats Hammander ("Environmental culture in shipping").

En fortsättning på utbytet i form av ett seminarium vid Sjöfartshögskolan i Kalmar är planerat till hösten.

Läs mer om träffen på World Maritime Universitys webbplats.

Foto: World Maritime University