Skolklass i klassrum

Vill bidra till en mer nyanserad bild av lärare

Ulla-Karin Nordänger och Per Lindqvist är båda nya professorer i pedagogik. Deras forskning kretsar kring lärararbetet och dess villkor.

− Lärares arbete är komplext, det kan liknas vid en balansakt mellan lärarens intensioner och de villkor som omger undervisningen. Vår förhoppning är att en mera nyanserad bild av vad det innebär att vara lärare kan bidra till att idéer om hur man kan styra och utveckla skolan blir mer rimliga och därmed hållbara, säger Ulla-Karin Nordänger.

Hon och Per Lindqvist är involverade i två större forskningsprojekt. I det ena, "Låt den rätte komma ut", studeras olika typer av grindvakter till och i läraryrket. Syftet är att, mot bakgrund av den omstrukturering som skett inom skolområdet, studera lärarkvalitet inom både lärarutbildningen och skolan. I ett annat forskningsprojekt följer Ulla-Karin Nordänger och Per Lindqvist 87 lärarstudenter som tog examen 1993 fram till idag. De undersöker bland annat lärares yrkesbanor och hur de utvecklas professionellt i sitt yrke som lärare. Från och med i år kommer projektet dessutom utökas med två nya lärargrupper som tog examen 2013 och 2015, vilket gör det möjligt för Ulla-Karin Nordänger och Per Lindqvist att studera och göra jämförelser mellan flera lärargenerationer.

Vad är det mest spännande med att ha blivit utnämnd till professor vid Linnéuniversitetet?
− Förhoppningsvis leder det till att vi får mer tid till att föra forskningen inom fältet vidare. I det framtida arbetet vill vi också vidareutveckla den forskningsmiljö kring lärares arbete som vi byggt upp, säger Ulla-Karin Nordänger.

Läs mer om Ulla-Karin Nordänger

Läs mer om Per Lindqvist