Dag Hansson, Cahterine Legrand och Elin Voxberg

Vinnarna i årets hållbarhetspris

Årets vinnare av Linnéuniversitetets Hållbarhetspris 2016 är Dag Hansson, student på miljöanalytikerprogrammet, och Elin Voxberg, tidigare student på miljöanalytikerprogrammet. De har idag mottagit sitt pris av prorektor Catherine Legrand. Under dagen har också två studentprojekt inom hållbar utveckling beviljats bidrag från universitetet.

Motiveringen för Dag Hanssons pris lyder:

"Dag har under flera år varit en mycket aktiv och driven student som engagerar sig i hållbarhetsfrågor på universitetet. Han har arbetat aktivt för att få med sina studentkollegor i olika hållbarhetsevenemang, och gör frekvent inlägg på sin programsida med information till studenterna om olika hållbarhetsarrangemang runtom i Kalmar. Förutom sitt engagemang i den tidigare Kommittén för hållbar utveckling har Dag bland annat även varit med och arrangerat en ekomässa och filmvisning som del av universitetets temadag för hållbar utveckling. Han har även bidragit till nätverket och evenemanget "den Cirkulära garderoben", för att visa på vägar till en hållbar konsumtion av kläder och textil, tillsammans med ett flertal organisationer i Kalmar län."

Motiveringen för Elin Voxbergs pris lyder:

"Elin får priset för sitt examensarbete på kandidatnivå i miljövetenskap; "Studenters koldioxidutsläpp från studierelaterade resor: Betydelsen för universitetens och högskolornas miljöarbete". Arbetet handlar om vilken miljöpåverkan som kommer från olika studieformer. Elins studie visar att det går att minska miljöpåverkan från studierelaterade resor och bibehålla den sociala dimensionen, dessutom till mindre kostnad för den enskilda studenten. Resultaten från examensarbetet kan användas i Linnéuniversitetets interna miljöarbete. Det finns inga motsvarande studier genomförda i Sverige vilket gör att resultaten är efterfrågade även vid andra lärosäten och myndigheter i Sverige."

Två studentprojekt inom hållbar utveckling har fått bidrag

De båda studentprojekten som fått bidrag är "Integrating Newcomers into Sustainable Växjö" och "Smoothies to Sustain".

Integrating Newcomers into Sustainable Växjö

The idea of the project is to provide newcomers arriving in Växjö with a concise guide on all those opportunities they have to ensure sustainable development. The guide will give tips and explain how responsible consumer decisions lead to personal and collective benefits. Projektet genomförs av Alona Melnyk, Freds- och utvecklingsstudier.

Smoothies to Sustain

Smoothies to Sustain is a mobile smoothie station located around Linnaeus University. The aim of this project is promote a healthy and sustainable lifestyle for students and staff at the University. This project also aims to spread awareness and knowledge about food waste and food consumption patterns. By collaborating together with food producers, distributors around Växjö and Linnaeus University we hope to circulate the surplus of fruit and vegetables to the people at Lnu. Projektet genomförs av Sofia Ratzinger och Nadja Okruhlicová, Design + Change.

Sofia Ratzinger och Nadja Okruhlicová
Sofia Ratzinger och Nadja Okruhlicová
Alona Melnyk
Alona Melnyk