Virtuell verklighet

Virtual Reality ska göra öppna data mer synliga och värdefulla

Lektor Aris Alissandrakis och forskningsassistent Nico Reski, båda vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, har presenterat sin pågående forskning inom virtuell och förstärkt verklighet, liksom ett nytt projekt om visualisering av den allmänna opinionen.

Webben innehåller en ständigt ökande mängd data som fritt kan användas, modifieras och delas. Men hur kan vi se till så att denna data blir synlig och värdefull?

Den tredje maj 2016 presenterade lektor Aris Alissandrakis och forskningsassistent Nico Reski, båda vid institutionen för datavetenskap och medieteknik på Linnéuniversitetet, sin forskning inom virtuell och förstärkt verklighet (Virtual and Augmented Reality på engelska) vid en träff arrangerad av Dataföreningen i Malmö. Föredraget omfattade deras pågående forskning mot att utforska och interagera med öppna data med hjälp av virtuell och förstärkt verklighet.

Under den två timmar långa träffen gav Aris och Nico en allmän översikt över de båda koncepten Virtual Reality och Augmented Reality. Huvuddelen av föredraget fokuserade på deras utforskningar av användandet av konsumentelektronik "direkt från hyllan", som VR-headsetet Oculus Rift och kontrollern Leap Motion, ämnade att skapa en omfattande Virtual Reality-upplevelse för att kunna utforska öppna data. Som titeln på föredraget, "Change your Perspective", indikerar, är tanken med den prototyp som utvecklats att sätta användaren "inuti" nätverket snarade än att titta på det "utifrån", för att på så vis skapa en ny synvinkel.

Nytt projekt ska visualisera den allmänna opinionen

Till sist presenterade Aris och Nico lite detaljer och en film om projektet PEAR. PEAR är en förkortning av Augmented Reality for Public Engagement, "förstärkt verklighet för samhällsengagemang", och handlar om att visualisera den allmänna opinionen utifrån sociala plattformar (t ex Twitter) i realtid på ett interaktivt sätt. En första ansats kallas "PEAR 4 VXO" och görs i samarbete med Växjö kommun inom konceptet för festivalen Vårstad i slutet av maj. PEAR-projektet är resultatet av insatser gjorda tillsammans med studenter på masterkursen Cross-Media Design and Production vid Linnéuniversitetet.

Träffen utgjorde del elva i en serie vid namn Think Tank, vilken skapats för att göra forskning mer lättillgänglig för allmänheten. Think Tank-serien, som skapats av Jorge de Sousa Pires, äger rum på Media Evolution City i Malmö.

Mer information