Vitalis, eHälsoinstituets workshop, fv Emma Spak ordförande i Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF), EvaMaria Nerell Socialstyrelsen, Linus Perlerot Sveriges läkarförbund student, Maria Hägglund SFMI, Bodil Lidström eHälsomyndigheten, Patrik Sundström SKL.

eHälsoinstitutet bjöd in till workshop under Vitalis

Under Vitalis bjöd eHälsoinstitutet in till en workshop för att diskutera hur vi kan kompetensutveckla personal inom eHälsa. Socialstyrelsen, SKL, SFMI, Vårdförbundet, eHälsomyndigheten och Sveriges läkarförbund deltog i workshopen.

– Vi som utbildar oss till läkare idag tillhör en generation som är vana it-användare. Men när vi kommer ut i verksamheten möts vi av krångliga system och en uppgivenhet, säger Linus Perlerot, ordförande i Sveriges läkarförbund student.
Han får medhåll från flera av deltagarna i workshopen som vittnar om krångliga system som leder till dubbeldokumentation inom vården och en uppgivenhet hos professionen.
¬– Jag var nyligen på en utbildning i ett nytt digitalt system där lärarna var omotiverade och själva verkade vara osäkra i systemet. Jag gick in på utbildningen med en suck och gick ut från utbildningen med samma suck, säger en av deltagarna i workshopen.

Under eHälsoinstitutets workshop på Vitalis deltog flera myndighetsrepresentanter, akademin och personer som arbetar med eHälsa ute i verksamheterna för att diskutera hur man kan höja vård- och omsorgspersonalens kompetens inom eHälsa.
­– Det är viktigt att de som arbetar ute i verksamheterna får kunskap om varför de ska dokumentera på ett visst sätt, säger Evamaria Nerell, ansvarig för Socialstyrelsens webbutbildning inom eHälsa och välfärdsteknik.
Bodil Lidström, som arbetar vid eHälsomyndigheten, instämmer.
– Man måste förstå nyttan med att lära sig ett nytt system. Till exempel är det motiverande om man vet att arbetet man utför bidrar till en effektivare vård och bättre patientsäkerhet.

Enligt deltagarna behövs det också fler positiva exempel ute i verksamheterna.
– För att motivera och inspirera kan man till exempel göra studiebesök vid andra verksamheter för att se hur de arbetar med nya system på ett bra sätt.
Det är också viktigt att nya system anpassas efter den lokala verkligheten och att eHälsa inte ses som ett enskilt ämne utan integreras i den vanliga verksamheten.
– Vi måste våga ta det digitala klivet. Vi måste förändra vårt arbetssätt ute i verksamheterna, säger Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa vid Sveriges kommuner och landsting.