darek haftor

Professor Darek Haftor belönas för innovativ forskning

Får stipendium ur rektor emeritus Hans Wieslanders stipendiefond för innovativ forskning vid Linnéuniversitetet för sin forskning kring ekonomiskt värdeskapande från digitala teknologier och digital information.

Hans Wieslander
Rektor emeritus Hans Wieslander

När Högskolan i Växjö blev en självständig myndighet 1977 blev Hans Wieslander dess förste rektor. När han fyllde 70 år instiftades "Rektor emeritus professor Hans Wieslanders fond för innovativ forskning vid Linnéuniversitetet", ur vilken ett stipendium delas ut vartannat år till förtjänta forskare i Växjö och Kalmar.

2016 års stipendium tilldelas Darek Haftor, professor i informatik. Darek får stipendiet för "sina insatser inom forskningen kring ekonomiskt värdeskapande från digitala teknologier och digital information". Stipendiet kommer att delas ut vid Linnéuniversitetets stipendieceremoni i Växjö fredagen den 25 november.

De senaste pristagarna

2014: Marie Johansson, professor i träbyggnadsteknik

2012: Per Gerrevall, professor vid institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

2010: Joakim Goldhahn, professor i arkeologi