Yuanyuan Chen

Yuanyuans forskning kan tillämpas på saker vi inte ens vet finns

Det område Yuanyuan Chen forskat inom till sin avhandling i matematik är det inte många som håller på med i världen. Hennes arbete rör generella funktioner och kan tillämpas på extrema fysikaliska objekt som svarta hål – eller rentav objekt som mänskligheten ännu inte upptäckt.

Efter fyra års forskning i matematik har Yuanyuan Chen lagt fram sin doktorsavhandling med titeln "Continuity and compositions of operators with kernels in ultra-test function and ultra-distribution spaces". Hennes forskning har handlat om generaliserade funktioner, samt om operatorteori, Fourieranalys och tidsfrekvensanalys.

– Ibland måste vi ha ramverk till att modellera verkligheten, säger Yuanyuan, och det är det min forskning om generaliserade funktioner till stor del har rört sig om.

För att få ett litet begrepp om vad det hela handlar om, kan vi ta ett praktiskt exempel. När vi talar om elektrisk ström tänker vi att "det är elektroner som vandrar". Vi kan koppla in ett mätinstrument och mäta strömmen. Men detta ger ingen absolut bild av strömmen – det kan finnas andra egenskaper hos strömmen som man skulle behöva andra typer av instrument för att upptäcka.

Detta är tanken bakom generaliserade funktioner: man har ett objekt och skapar olika mätinstrument som sedan kan undersöka dess egenskaper. Dessa instrument är abstrakta och matematiska, och kallas för testfunktioner. Tillämpningarna kan även vara inom fysikens värld.

Yuanyuan läste elektronik och informationsteknik i Kina. Hon kom till Växjö och Linnéuniversitetet 2010 för att studera elektroteknik, eftersom hon ville bygga på sin kandidatexamen. Därefter, 2013, började hon forska i matematik.

– Jag blev intresserad av forskning eftersom det var något helt nytt för mig och jag gillar utmaningar. Dessutom, förstås, tycker jag att matematik är roligt. Det mest spännande med att forska är när du efter hårt arbete äntligen kommer fram till det resultat du sökte.

Yuanyuan har tittat på generella funktioner av riktigt extrema slag. I praktiken kan dessa tillämpas på extrema fysikaliska objekt, som svarta hål eller saker vi inte ens vet att de finns än, berättar hennes handledare professor Joachim Toft, som ser framtiden an med stor nyfikenhet.

– Matematik är något vi människor hittat på, som en samling språk. Matematikern Gauss fick på 1800-talet i uppdrag att hitta en modell för att beräkna Frankrikes yta. Det skapade ett helt nytt forskningsfält, differentialgeometrin, med ett helt nytt matematiskt språk. När Einstein långt senare formulerade sin allmänna relativitetsteori hittade han detta matematiska språk, som var just vad han behövde. Annars kanske vi inte hade haft någon allmän relativitetsteori redan då.

– Det område som Yuanyuan börjat forska inom är det inte så många som håller på med i världen. Många laddar hem de artiklar som hon och vi, hennes kollegor, har skrivit. Så området ser ut att ha en framtid – vem vet vad Yuanyuans avhandling kan ligga till grund för om tio eller femtio år? spekulerar Joachim Toft.

Mer information

Yuanyuan Chen, doktor, institutionen för matematik, Linnéuniversitetet, 070-544 52 73, yuanyuan.chen@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig, 076-830 01 05

Doktorsavhandlingen: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1045986&dswid=-3756&language=sv