Pengar

14,4 miljoner till forskning för en hållbar utveckling

Vid forskningsrådet Formas utdelning av medel till forskning för en hållbar utveckling, beviljades nyligen medel till fyra forskningsprojekt inom hälso- och livsvetenskap och ett inom teknik vid Linnéuniversitetet, sammanlagt 14,4 miljoner kronor.

Formas årliga utlysning är uppdelad i tre delutlysningar: Forsknings- och utvecklingsprojekt, Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare samt Mobilitetsstöd till unga forskare.

Linnéuniversitetet har beviljats medel till två av delutlysningarna, två projekt inom Framtidens forskningsledare 2017 och tre projekt inom Forsknings- och utvecklingsprojekt 2017. Tre av projekten finns inom biologi och miljö, ett inom livsmedelsvetenskap och ett inom träteknik.

– Vi är stolta över att ett flertal av fakultetens forskningsprojekt, som alla tydligt bemöter samhälleliga utmaningar, har fått stöd i hög nationell konkurrens. Detta bekräftar att fakulteten för hälso- och livsvetenskap bjuder på forskning i framkant, säger Ian Nicholls, dekan vid fakulteten.

Projekt inom hälso- och livsvetenskap

Framtidens forskningsledare 2017

  • Picocyanobakterier, anonyma men betydelsefulla primärproducenter i kustnära vatten, Hanna Farnelid, 2 666 586 kr
  • Naturlig produktion och konsumtion av växthusgasen metan i berggrunden, Henrik Drake, 2 775 522 kr

Forsknings- och utvecklingsprojekt 2017

  • Betydelsen av fiskvägar och vandringshinder för populationsdynamik, evolution och livskraft hos lekvandrande fisk, Anders Forsman, 2 994 306 kr
  • Hälsofrämjande baljväxter – hälsopotential och identifiering av biomarkörer för intag med metabolomic och mikrobiomanalys, Cornelia Witthöft, 2 995 512 kr

Projekt inom teknik

Forsknings- och utvecklingsprojekt 2017

  • CT-skanning och betydelsen av kvistar i konstruktionsvirke, Anders Olsson, 2 985 000 kr