150 000 kronor till sin forskning om en bättre och värdigare vård när livet håller på att ta slut

150 000 kronor till forskning om en bättre och värdigare vård när livet håller på att ta slut

Idag har Cancerstiftelsen i Kronobergs län delat ut 2017 års forskningsstipendium till Carina Werkander Harstäde, verksam vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Carina Werkander Harstäde ska med sin forskning göra vården värdigare och bättre när livet håller på att ta slut.

– Det kan handla om skuld och skam, om att inte räcka till, om felaktiga val, ingen bryr sig om jag dör, ingen kommer ihåg mig, om kroppsliga saker och smärta – när livet håller på att ta slut hamnar den sjuke, närstående och vårdpersonalen i många svåra och tunga situationer, menar Carina Werkander Harstäde, årets mottagare av Cancerstiftelsen i Kronobergs läns ForskningStipendium på 150 000 kronor.

– Jag hoppas och tror att min forskning kan ge alla inblandade en bättre insikt och förståelse för att lättare kunna hantera de mörka stunderna, säger Carina Werkande Harstäde, som också betonar att ledstjärnan är värdighet i vården.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: ForsknStip17 PressMed.pdf

För mer information

Bengt Martinsson, ordförande Cancerstiftelsen i Kronobergs län, tfn 073-436 85 68
Carina Werkander Harstäde, tfn 0739-86 81 58, carina.harstade@lnu.se