två barnsockar på en gravidmage

2,2 miljoner för att utveckla app inom mödrahälsovården

Forskningsprojektet "Vänta barn på arabiska och svenska!" har beviljats ett anslag på 2,2 miljoner kronor av Familjen Kamprads stiftelse.

Målet med forskningen är att skapa ett digitalt stöd med normkritisk design för arabisktalande i mödrahälsovården. Forskningsanslaget från Familjen Kamprads stiftelse ska forskarna använda till ett delprojekt i studien "Vänta barn på arabiska och svenska!" som går ut på att vidareutveckla en app som ska fungera för androidtelefoner. Till skillnad från forskningsprojektet där pekplattor används inom vården, med inriktning på både gravida och barnmorskor, ska appen lägga mest fokus på de gravida kvinnorna. Detta kräver förändringar i appen som gör den användarvänlig och begriplig för flera brukare.

Forskarna hoppas att projektet ska kunna leda till ökad patientsäkerhet för kvinnor som har begränsad kunskap i svenska språket. Det ska även öka säkerheten för deras barn, och därigenom öka egenmakten hos de gravida och deras anhöriga och i förlängningen även minskad arbetsbörda för barnmorskorna.
– Projektet kan även ge ny kunskap om hur gravida kvinnor skaffar sig kunskap om graviditet, fosterutveckling och relaterade frågor med hjälp av appar och hur kommunikationen fungerar, säger Gunilla Byrman, professor i svenska språket och forskningsledare för projektet.

Här kan du läsa mer om forskningsprojektet "Vänta barn på arabiska och svenska!"

Gå direkt till webbsidan SADIMA: https://sadima.lnu.se/