Sax, hörselkåpor och några andra saker hänger i ståltråd

2,6 miljoner till nytänkande designforskning

Ett nytt, konstnärligt forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet ska utforska och utveckla en designinriktning med fokus på underhåll, reparation och kompostering av befintlig design i dagens samhälle – till exempel plast.

– Vi vill bryta med det som fokuserar på att producera nytt och istället ägna oss åt det som vi redan lever med – sådant som design varit med och producerat under exempelvis det senaste århundradet. Plast är ett exempel på ett material som vi har svårt att tänka oss att leva utan i dag, säger Åsa Ståhl, lektor i design vid institutionen för design på Linnéuniversitetet.

Experiment för att skapa engagemang

Inom projektet kommer en rad olika experiment att genomföras, som också allmänheten kommer att bjudas in till. Tidigare har Åsa och hennes kollega Kristina Lindström, Malmö Högskola, arbetat med larver som komposterar specifika sorter av plast. I dagsläget finns funderingar på att arbeta med plantor som renar mark som har förorenats av industrier – men resten av experimenten kommer att formas i takt med projektet.

– Forskningsmedlet ger oss möjlighet att svara på det som händer i vår tid, och att inte behöva specificera experimenten i förväg ger oss möjligheten att låta dem växa fram med tiden. Det är verkligen en ynnest, säger Åsa.

Genom projektet hoppas Åsa och Kristina att de ska kunna engagera allmänheten i underhålls-, reparations- och komposteringspraktiker och skapa en medvetenhet om material och angelägenheter som uppstår i vår tid, och hur vi hanterar dem.

"Un/making Matters – maintenance, repair and composting" har beviljats 2 649 000 kronor för konstnärlig forskning av Vetenskapsrådet. Projektet startar den 1 januari 2018 och drivs av Åsa Ståhl tillsammans med Kristina Lindström, Malmö Högskola. Projektet avslutas i december 2020.

Kontakt

Åsa Ståhl, 070-256 28 35, asa.stahl@lnu.se

Simon Kristoffersson, forskningskommunikatör, 073-051 45 09, simon.kristoffersson@lnu.se