böcker

43 miljoner kronor till Linnéuniversitetet

I dagarna har Vetenskapsrådet tagit beslut om projektbidrag inom utbildningsvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap. De har även beslutat om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Sammanlagt har Linnéuniversitetet beviljats bidrag på drygt 43 miljoner kronor.

– Jag är väldigt glad över att våra forskare får möjlighet att bidra till vetenskaplig problemlösning som både bidrar till globalt kunskapsbygge och nationell nytta, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet.

Här följer en lista över de projekt- och etableringsuppdrag som Vetenskapsrådet tilldelat Linnéuniversitetet i den här omgången:

Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

  • Vi är många! Folkräkning och Frihetskamp i Indien 1915-1947, Henrik Chetan Aspengren, 2 850 000 kronor
  • Repressalier och vedergällning: Ekonomisk krigföring och samstämmiga effekter i Nya Spanien, 1635-1698, Eleonora Poggio, 2 775 000 kronor

Projektbidrag inom utbildningsvetenskap

  • Förskoleklassen i en brytningstid – konsekvenser av positionsförskjutningar i ett reformerat utbildningslandskap, Helena Ackesjö, 5 949 614 kronor
  • Möten mellan historia och moralisk reflektion: Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv, Niklas Ammert, 5 619 653 kronor
  • Transformationer av transformationer. En tvärvetenskaplig studie av elevers meningsskapande genom transformationer av representationer i naturvetenskaplig undervisning, Kristina Danielsson, 5 995 179 kronor
  • Nyanlända elever i gymnasieskolan – en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering, Päivi Juvonen, 5 996 933 kronor
  • Att utforska de svårfångade olikheterna – Likvärdighet och kunskapssegregation i undervisningsprocesser, Ninni Wahlström, 4 500 000 kronor

Projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

  • Karaktär och utbredning av mikrobiell metanoxidation och sulfatreduktion på stort djup i jordskorpan, Henrik Drake, 3 000 000 kronor
  • Experimentella och teoretiska studier av magnetiska topologiska material och heterostrukturer, Janusz Sadowski, 3 600 000 kronor
  • Hur påverkar beteende och social status åldrandet hos nakenråtta (Heterocephalus glaber), Markus Zöttl, 2 800 000 kronor

Kontakt

Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05