En tjej och en killa som sitter i en soffa med en dator på soffbordet.

IT-student – vill du ha en mentor?

Att som ung få möjligheten till att få stöd från en person med längre erfarenhet inom det valda yrkesområdet är ovärderligt! Med start i slutet av september 2017 kommer vi på Linnéuniversitetet erbjuda mentorskapsprogram för våra studenter. Vi söker därför just nu dig som läst mist ett år på någon av våra IT-relaterade utbildningar och som vill ha en mentor. 

Vad finns det för fördelar med att ha en mentor?

  • Du får nya perspektiv på dig själv och ditt kommande arbetsliv och kan diskutera tankar och idéer men någon som har erfarenhet av att ha arbetat inom IT-relaterade yrken.
  • Det är givande att reflektera över sina kunskaper, kompetenser och personliga egenskaper i relationen till ditt kommande arbetsliv.
  • Du får nya perspektiv på hur det är att arbeta inom din framtida bransch.
  • Du utökar ditt kontaktnät och utbyter erfarenheter med mentorer och andra studenter inom branschen.

Hur ser upplägget ut?

  • Uppstartsträff 28/9 i Växjö eller 5/10 i Kalmar. Mentorprogrammet inleds med en gemensam uppstartsträff för samtliga studenter och mentorer i september 2017. Här ges ni också möjlighet att tillsammans lägga upp er planering.
  • Totalt sex träffar på tu man hand med din mentor.
  • Uppföljningsträff i januari - I januari träffas deltagarna i mentorprogrammet för att gemensamt reflektera över tiden som gått och utbyta erfarenheter.
  • Avslutningsträff i april - Mentorprogrammets avslutande träff summerar, utvärderar och ger möjlighet till uppföljning.

Hur anmäler jag mig?

Klicka här för att anmäla ditt intresse för att få en mentor.

Det finns ett begränsat antal mentorer inom IT-branschen (10-20 st), men det finns även andra möjligheter till mentorskap. Därför kan vi inte garantera att alla kan få en mentor i år, men vi hoppas kunna matcha så många som möjligt. Efter den initiala anmälan nedan kommer du att få ett utökat antal frågor för att vi skall kunna matcha dig med en mentor.

Vill du ha mer information?

denna sida kan du läsa mer om mentorsprogrammet. Du kan även kontakta Diana Unander Nordle så berättar hon mer. 

Vi ser fram emot en spännande tid tillsammans!

Satsningen får stöd av projektet Tillvarata internationella akademiker i Linnéregionen med finansiering från Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län. Satsningen genomförs i samarbete med Kodkollektivet.