Två män och en kvinna går i en korridor.

Skolverket ger Linnéuniversitetet uppdragsutbildning i validering

I veckan startar kursen Validering i praktiken. Det är en utbildning som tagits fram på uppdrag av skolverket. Ett av målen är att bidra till en nationell samsyn på hur en individs kunskap och kompetens kan kartläggas. Kursen riktar sig främst till handläggare på Arbetsförmedlingen och studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen.

Linnéuniversitetet har under en tid arbetat tillsammans med utbildningsdepartementet för att ta fram en nationell strategi för validering. Linda Leonhardt som har varit expertråd till regeringen är också samordnare för kursen: 

- Linnéuniversitetet strävar efter att ligga i framkant vad gäller validering och vi är glada att Skolverket har gett oss uppdraget. Genom kursen vill vi öka kunskapen om hur individers kompetens kan bedömmas genom ett rättssäkert och transperant arbetssätt.

Mer information      

Länk till kurssidan.