Bild på campus Växjö

Var med och forma ny civilingenjörsutbildning inom datavetenskap

Vägen till färdigutbildade civilingenjörer i Växjö är lång, men vi har kommit ytterligare ett steg på vägen. I början av 2018 kommer Linnéuniversitetet ansöka om att få starta en civilingenjörsutbildning inom datavetenskap. Nu vill vi ge dig som yrkesverksam i branschen chansen att påverka utbildningens innehåll och bjuder in till fyra workshops under hösten.

Under träffarna kommer vi diskutera upplägg, innehåll i kurserna samt hur de kan kopplas till skarpa case i samverkan med företag.

Utbildningens upplägg

När det gäller civilingenjörsutbildningarna finns det riktlinjer på vilka typer av kurser som måste ingå i utbildningen och hur stor andel av till exempel matematik som utbildningen bör innehålla.

Vi har tillsammans med input från några företag tagit fram två tänkbara förslag på utbildningens upplägg och vill nu ge dig som yrkesverksam möjlighet att ge input på innehållet. Hur kan vi lägga upp kurserna så att det blir en nära koppling till arbetsmarknaden och utvecklingen i branschen?

Skillnaden på förslagen är att versionen med mera matematik innehåller en kurs i flervariabelanalys medan den med mindre matematik istället innehåller en kurs i datorgrafik. Kursutbudet är inte beslutat än och vi vill gärna ha input från dig. Kurserna i datarografik och matematik skulle till exempel kunna ersättas av en kurs i inbyggda system eller mjukvaruarkitektur.

Förslag på upplägg 1 - mer matematik 

Förslag på upplägg 2 - mindre matematik

Anmälan

Samtliga träffar äger rum i Växjö. Har du inte möjlighet att medverka fysiskt går det även bra att ansluta via Skype. 

Anmäl dig via denna länk. 

Workshop 1: Fokus matematik och fysik

Måndag 16/10 kl. 13-15, sal: B2018

De blå och lila blocken i utbildningsförslagen.

Workshop 2: Fokus Projektaspekten

Tisdag 24/10 kl. 13-15, sal: B2018

De gröna och laxrosa blocken i utbildningsförslagen.

Workshop 3: Fokus på datavetenskapligt innehåll - generalisering

Tisdag 31/10 13-15, sal: B2034 

De ljusrosa och laxrosa blocken i utbildningsförslagen, år 1-3. 

Workshop 4: Fokus på datavetenskapligt innehåll - specialisering

Måndag 6/11 kl. 13-15, sal: B2018

De ljusrosa och laxrosa blocken i utbildningsförslagen, år 4-5.