Bild på campus Växjö

Var med och forma ny civilingenjörsutbildning inom datavetenskap

Vägen till färdigutbildade civilingenjörer i Växjö är lång, men vi har kommit ytterligare ett steg på vägen. I början av 2018 kommer Linnéuniversitetet ansöka om att få starta en civilingenjörsutbildning inom datavetenskap. Nu vill vi ge dig som yrkesverksam i branschen chansen att påverka utbildningens innehåll och bjuder in till fyra workshops under hösten.

Under träffarna kommer vi diskutera upplägg, innehåll i kurserna samt hur de kan kopplas till skarpa case i samverkan med företag.

Utbildningens upplägg

När det gäller civilingenjörsutbildningarna finns det riktlinjer på vilka typer av kurser som måste ingå i utbildningen och hur stor andel av till exempel matematik som utbildningen bör innehålla.

Vi har tillsammans med input från några företag tagit fram två tänkbara förslag på utbildningens upplägg och vill nu ge dig som yrkesverksam möjlighet att ge input på innehållet. Hur kan vi lägga upp kurserna så att det blir en nära koppling till arbetsmarknaden och utvecklingen i branschen?

Skillnaden på förslagen är att versionen med mera matematik innehåller en kurs i flervariabelanalys medan den med mindre matematik istället innehåller en kurs i datorgrafik. Kursutbudet är inte beslutat än och vi vill gärna ha input från dig. Kurserna i datarografik och matematik skulle till exempel kunna ersättas av en kurs i inbyggda system eller mjukvaruarkitektur.

Förslag på upplägg 1 - mer matematik 

Förslag på upplägg 2 - mindre matematik

Anmälan

Samtliga träffar äger rum i Växjö. Har du inte möjlighet att medverka fysiskt går det även bra att ansluta via Skype. 

Anmäl dig via denna länk. 

Workshop 1: Fokus matematik och fysik

Måndag 16/10 kl. 13-15, sal: B2018

De blå och lila blocken i utbildningsförslagen.

Diskussionsfrågor

 • Hur ser ni inom industrin på matematik- och fysikinnehållet. Är det rimlig omfattning, saknar ni något osv. Är det rimligt att utöka matematiken med en kurs i flervariabelanalys även om det sker på bekostnad av en kurs i datavetenskap?
 • Hur ser ni på en kurs i reglerteknik? Utöver fysik och matematik?
 • Hur ser ert behov av matematik- och fysikkunskaper ut? Finns det roller (för en civilingenjör) som kräver mer matematik, eller kommer det främst vara en "tankefärdighet"?
 • Behöver vi öka inslagen av matematik och fysik på övriga utbildningar också, t.ex. masterprogram?
 • Använder ni Matlab eller liknande verktyg i dag? Är det något vi absolut måste få in i utbildningen?

Workshop 2: Fokus Projektaspekten

Tisdag 24/10 kl. 13-15, sal: B2018

De gröna och laxrosa blocken i utbildningsförslagen.

Diskussionsfrågor

• Borde vi ha fler kurser och färre projekt (eller tvärtom)? Är det rimligt att täcka stora områden (t.ex. innovation) inom en projektkurs?
• Hur får vi projektkurserna realistiska?
• Hur villiga är ni att medverka i projektkurser? Vad kan ni ställa upp med, vad krävs för att ni skall vara med, osv.

Workshop 3: Fokus på datavetenskapligt innehåll - generalisering

Tisdag 31/10 13-15, sal: B2034 

De ljusrosa och laxrosa blocken i utbildningsförslagen, år 1-3. 

Diskussionsfrågor

 • Stämmer vår uppfattning om grunderna i datavetenskap överens med era behov? Vad bör en nyutexaminerad civilingenjör kunna?
 • Vi har valt att ha några icketraditionella kurser, t.ex. samtidig programmering, och låta vissa saker, t.ex. testning och utvecklingsprocesser, vara en del av flera projektkurser. Tycker ni att detta verkar rimligt eller skulle ni hellre se att vi ger dessa större utrymme (på någon annan kurs bekostnad)?
 • Vi har i nuläget inte några valbara kurser under År 1-3, då vi anser att det är viktigt att alla får samma grund. Vore det bra att erbjuda viss valfrihet? Vad skulle ni gärna se bli valbart (både av det som finns och det som saknas)?
 • Vilka programmeringsspråk och tekniker bör studenterna lära sig? Vi planerar för närvarande att börja med Python (för att lära ut programmering), gå vidare till Java (för att lära ut objektorientering) och sedan introducera antingen C eller C++ (för mera hårdvarunära programmering och inbyggda system). Utöver dessa kommer matematikkurserna att innehålla Matlab. Är fyra programmeringsspråk rimligt? Vill ni se fler eller färre? Fler har fördelen att studenterna för se flera olika språk och paradigm, medan färre betyder att de blir bättre på dessa. Vi har i dagsläget inte någon renodlad webbprogrammering då vi tror att man med de tre språk vi föreslår relativt snabbt kan lära sig det (och det vi föreslår i dag lär vara hopplöst föråldrat om ca 5 år). Är det rimligt?

Workshop 4: Fokus på datavetenskapligt innehåll - specialisering

Måndag 6/11 kl. 13-15, sal: B2018

De ljusrosa och laxrosa blocken i utbildningsförslagen, år 4-5.

Diskussionsfrågor

 • Är de fördjupningar vi identifierat relevanta? Finns det andra ni hellre skulle se att vi fokuserar på? Som passar inom programmet? Om ni skulle få designa en egen termin, hur skulle den se ut? Varför?
 • Känns upplägget med teori och praktik relevant eller bör vi fokusera mer på teori?
 • Tror ni att det är viktigt att kunna byta en termins innehåll på kort sikt? Eller kommer dessa fördjupningar att leva länge?