algoland

Alger ska minska utsläpp av växthusgaser

Linnéuniversitetets projekt Algoland har beviljats 2 327 152 kr av Energimyndigheten för att utveckla en plattform där alger används för att rena processindustriers utsläpp av koldioxid och kväveoxider. Projektet har stor potential att bidra till sänkta växthusgasutsläpp i framtiden.

Projektet leds av Catherine Legrand, professor i marinekologi på Linnéuniversitetet:

—Det känns jätteroligt och det innebär att vi kan fortsätta att utveckla vår forskning för att motverka klimatförändringar. Det är en bekräftelse på att den forskning vi håller på med är relevant och gör nytta.

Catherine Legrand och hennes kollegor inom forskningsprojektet Algoland har under flera år undersökt mikroalgers potential att rena luft och vatten. Sedan 2011 har de ett samarbete med Cementa i Degerhamn på Öland. Där har man tillsammans byggt upp en pilotanläggning där mikroalger tar upp koldioxid från röken som fabriken släpper ut. Samtidigt bildas biomassa som kan användas för att framställa värdefulla produkter, bland annat djurfoder och biobränsle.

Syftet med projektet, som nu beviljats medel, är att utveckla en plattform där algteknik används för att återvinna 5-10% av cementindustrins utsläpp av både koldioxid och kväveoxider, liksom för produktion av bioråvaror för högvärdiga produkter.

Testerna görs på Cementas anläggning i Degerhamn. Sedan kommer man att utvärdera förutsättningarna för industriell exploatering av tekniken. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till såväl sänkta växthusgasutsläpp som långsiktigt stärkt konkurrenskraft för industrin.

Projektet är en del av satsningen inom regeringsuppdraget att genomföra innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser. Regeringsuppdraget genomförs inom ramen för regeringens strategiska samverkansprogram Uppkopplad industri och material.

Kontakt

Catherine Legrand, 070-438 06 18, catherine.legrand@lnu.se