Schackbräde

Konferens på temat Diskriminering på arbetsmarknaden

Den 3:e konferensen med fokus på "Diskriminering på arbetsmarknaden" vid Linnéuniversitetet tillägnas en specialutgåva av International Journal of Manpower (IJM). Denna konferens kommer att arrangeras av Linnaeus University Centre for Discrimination and Integration Studies (Växjö, Sverige), den 23 - 24 augusti 2017 och temat är diskriminering vid anställning med hjälp av experimentella metoder.

Det finns en stor mängd forskning som tyder på att diskriminering vid anställning är en viktig faktor som bidrar till den bristfälliga integrationen på arbetsmarknaden av minoritetsgrupper i många länder. Det är dock mycket svårt att faktiskt mäta diskriminering. Anledningen är att det ofta är svårt att utesluta alternativa förklaringar. För att kringgå detta problem har forskare använt sig av fältexperiment för att mäta diskriminering.

Gästredaktörerna för konferensen välkomnar experimentella tvärvetenskapliga metoder, som kombinerar teori och empiri från arbetsmarknadsekonomi, psykologi och sociologi. Konferensen syftar till att belysa både teori, empiri och policy samt kopplingen däremellan. Papprena ska intressera akademiker, beslutsfattare och individer som arbetar med rekrytering.

- Konferensen är precis på vårt Lnuc:s forskningsområde. Att en internationell tidsskrift vill ge ut ett specialnummer av de bästa studierna från konferensen tolkar vi som att vår forskning är väl gångbar internationellt, vilket är mycket roligt, berättar Magnus Carlsson, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet.

För mer information, se Emerald Publishing:
http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/calls.htm?id=7120