Borox fick förslag på lösninging på deras problem beskrivet av studentgruppen, som här representeras av Thijs Schat.

Att utveckla produkter åt företag ger möjligheter

För studenternas del är det ett utmärkt sätt att bredda sitt kontaktnät, få industriell erfarenhet, men kanske viktigast av allt - att hitta rätt företag att göra sitt examensarbete för.

Sista perioden varje kalenderår är det dags för maskiningenjörsstudenter att genomföra kursen produktutveckling, som är den sista kursen innan examensarbetet. Kursen är en metodkurs där studenterna lär sig ett arbetssätt - att steg för steg ta fram ett koncept för en ny produkt. Genom åren är det många företag som i deras utvecklingsarbete har passat på att använda studenterna genom ett uppdrag. I år var det fem företag som tog möjligheten att få ny inspiration, ny kunskap om arbetssättetet, nya produktidéer men också en möjlighet att lära känna studenter inför kommande examensarbete. För studenternas del är det ett utmärkt sätt att bredda sitt kontaktnät, få industriell erfarenhet men kanske viktigast av allt - att känna sig för om det är det här företaget som de ska göra sitt examensarbete för.

Företaget Borox från Eneryda, mellan Älmhult och Växjö, var ett av företagen som lät en studentgrupp utveckla deras infästningsanordning till hyvelblad till isskrapor. Borox som tillverkar slitdelar av hårda stål för användning i grävskopor och plogblad har tidigare haft examensarbetare hos sig men detta var första året som uppdragsgivare i produktutvecklingskursen. Företaget har länge haft tankar på att ersätta ett bult-och-mutter infästningssystem till ett mera lätthanterligt sätt att fästa in slit-stålet till en väghyvel när det gamla gjort sitt. En kall mörk vinterdag är det inte så roligt när muttern flyger iväg all världens väg när man ska byta blad. Uppgiften som studenterna fick var att ta fram ett förslag och under åtta veckor arbetade sig studenterna metodiskt mot en slutgiltig lösning som skulle läggas fram för företaget. Processen innebär att ett flertal koncept först kläcks, vilka sedan vidareutvecklas och viktas mot varandra för att till slut välja ut den lösning som är bäst utifrån bland annat kundbehov, kostnad och materialegenskaper. Studenterna sammanfattar resultatet i en rapport där sketcher och ritningar är en viktig del för att visualisera arbetet. Vid kursslut gör studenterna en kortare presentation av projektet. Med fokus på lösningsförslaget redovisar studenterna under tjugo minuter vad de arbetat med och vad de kommit fram till.

Fritjof Tibblin, som var uppdragsgivare från Borox, var nöjd med sin studentgrupps resultat:
"- Mycket givande att få så många nya tankar att ta vidare. Jag är imponerad att en studentgrupp på så få veckor kan sätta sig in i problemet och hitta lösningar som är allt annat än vardagliga."

Produktutveckling är ett av många sätt som företag kan arbeta med studenter  och ett bra exempel på samverkan mellan akademi och näringsliv. För studenternas del så blir steget ut från universitetet inte lika stort och för företaget så finns ny kunskap som kan stärka företaget, men kanske det viktigaste är den möjlighet att rekrytera unga, duktiga ingenjörer utan att gå omvägen via dyra rekryteringar och den osäkerhet det innebär med ett osynat kort.

Studenter redovisar sitt resultat
Rasmus Johansson beskriver uppdraget för den kompaktor som studentgruppen ska utarbeta en nykonstruerad tank. Uppdrag kommer från Ljungbyföretaget Swepac.