Avatar-baserad intervjuträning ger ökad kompetens kring att möta barn i känsliga samtal

Avatar-baserad intervjuträning ger ökad kompetens kring att möta barn i känsliga samtal

AvBit Labs som består av Linnaeus Venture AB och Pär Stihl, polis och polislärare på Linnéuniversitetet har fått ett bidrag på 300 000 kr av Vinnova. Pengarna går till att vidareutveckla en webbplattform för utbildning som höjer kompetensen kring barn i känsliga samtal med avatar-baserad intervjuträning

Det finns idag ett stort behov av kunskap kring intervjuer med barn som utsatts för traumatiska händelser. För att öka kompetensen kring detta har Pär Stil och AvBIT Labs utvecklat ett utbildningsprogram med en avatar som är ett riktigt barn som deltagare får intervjua.

De yrkesgrupper som kan ha nytta av färdigheten att samtala med barn som utsatts för våld eller andra svåra upplevelser är till exempel socialsekreterare, poliser, lärare, fritidspedagoger, kuratorer och skolsköterskor.

Migrationsverket implementerar avatar-baserad intervjuträning

Den avatar-baserade intervjuträningen är nu tillgänglig och Migrationsverket håller redan på att implementera detta i sin utredning och handläggning av asylärende för barn.

Bakom plattformen finns den omfattande kunskapen som Pär Stihl besitter när det gäller barnutredningar och förhör av barn. Den digitala utvecklingen har varit omfattande under några år och nu lanseras den unika produkten.

Kontakt

Pär Stihl, polis och polislärare, telefon: 076-616 72 32, e-post: par@avbitlabs.com

Helena McShane, kommunikatör, e-post helena.mcshane@lnu.se