deltagare på exkursionen

Även gallringsskog kan ge material till uppvärmning

De trädgrenar som används till uppvärmning kommer normalt från slutavverkningar av skog, men det går även att använda grenar från gallringar. Vid en exkursion i Uppvidinge delade Sveaskog och forskare från Linnéuniversitetet med sig av sina erfarenheter av och kunskaper om detta.

Ett sätt att minska oljeanvändningen är att rikta blickarna mot skogen. Att använda trädgrenar och toppar, så kallad grot, till uppvärmning är inget nytt. Dessa kommer från slutavverkningar, då träden nått mogen ålder och avverkas. För att öka andelen fossilfritt bränsle skulle emellertid även grenar från klenare skog som gallringsskog kunna användas.

Vid en exkursion utanför Nottebäck i Uppvidinge norr om Växjö den 22 maj samlades ett 30-tal skogsägare och representanter från skogsföretag för att höra mer om detta. Träffen arrangerades av Energikontor Sydost, Linnéuniversitetet och Uppvidinge kommun, som en del av det EU-finansierade forskningsprojektet SimWood.

Under träffen delade markvärden Sveaskog med sig av erfarenheter från ett försöksområde där även SkogForsk och Södra deltagit. I området har en vanlig gallring genomförts, men man har även tagit ut grenar och toppar (grot). Detta ger ungefär 15 kubikmeter skogsbränsle per hektar.

Området måste vara lämpligt ur flera synvinklar för att kunna användas. Helst bör det ha lite högre bördighet men ändå vara torrt. Vanlig generell hänsyn och miljöcertifiering måste också användas, visar erfarenheterna.

Från Linnéuniversitetet deltog bland annat Rikard Jakobsson, lektor vid institutionen för skog och träteknik. Han berättade hur näringsbalanserna påverkas vid uttag av grot.

– Det är viktigt att lämna kvar lite stubbar och ris på marken när man slutavverkar, annars mister jorden viktiga mineraler. Vi vet att ofta lämnas ungefär hälften av groten kvar.

Vad skogsägarna kan tjäna på att ta ut grot redan vid galling är inte klart, men en indikation kan fås om ett halvår, när Sveaskogs försök är över.

Läs mer

Artikel på Energikontor Sydosts webbplats.