spel

Besöksrekord på digital kompetensdag för skolan i Växjö

Lärarnätverket RUC IT/Linnéuniversitetets och AV-Media/Region Kronobergs digitala kompetensdag för skolan slår i år besöksrekord med ca 700 besökare. Den 31 oktober samlas pedagoger, skolledare och beslutsfattare inom hela utbildningssystemet, för att ta del av nya verktyg, kunskap och samtal om IT och skolutveckling. Frågorna är just nu högaktuella i och med regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

Under dagen blir det 54 föreläsningar med 47 föreläsare om bland annat programmering, gamification, nyhetsmedier i skolan, källkritik, ADHD och elevernas vardag på nätet. I utställningen i anslutning till föreläsningarna kan besökarna lära sig mer om elevernas digitala värld och träffa bland annat Google. Under inledningen koras också "Årets nätspridare 2017".

Några av föreläsarna är:

  • Linda Mannila, Digitaliseringen förändrar allt – hur påverkar det oss?
  • Adam Palmquist, Gamification – för att öka elevers engagemang och arbetsglädje • Sara Persson, Nyanlända elever och flerspråkighet
  • Mats Östling, Att leda digitalisering – den nödvändiga helheten och de viktiga detaljerna
  • Magnus Stenbenke: Gaming – Lek eller allvar?
  • Georgios Karpathakis: Att (över)leva med ADHD
  • Mahroo Khousravi: Flerspråkighet: alla barn, alla språk, alla dagar

Läs mer om föreläsarna och föreläsningarna i programmet.

– Det övergripande målet i regeringens digitaliseringsstrategi är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I Kronoberg finns över 750 företag i de digitala näringarna, det ger regionen goda chanser att ta täten i den digitala utvecklingen, säger Joakim Pohlman (S) ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

– Den tekniska utvecklingen inom informationsteknik och digitala verktyg inom skolsektorn är idag så snabb att det finns risk för att kopplingen till lärare och elever inte hinner tas till vara. Vi måste se till att tekniken blir verktyg för lärande och pedagogisk utveckling och att det blir en tillgång i klassrummen och inte ett hinder. Linneuniversitetets satsning inom området Educational Technology som ett tvärvetenskapligt forsknings och utbildningsområde är en möjlighet att ta tillvara detta i samspel med både skolor och näringsliv, lärare och elever, och forskare från olika områden. Så kan vi skapa god användning av tekniska möjligheter med eleven i centrum, säger Ann-Charlotte Larsson, vice rektor på Linnéuniversitetet.

Media är välkomna att delta under dagen. Kontakta asa.m.karlsson@kronoberg.se för att få lunch och fika.

För mer information kontakta:

  • Ann-Charlotte Larsson, vice rektor för internationalisering och innovation, Linnéuniversitetet, 073-039 38 92
  • Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, 0703-31 23 00
  • Katrin Lindwall, universitetsadjunkt, Linnéuniversitetet, fakulteten för teknik, katrin.lindwall@lnu.se, 070-308 25 12
  • Åke Sjöberg, chef för kunskap och lärande och AV-Media, ake.sjoberg@kronoberg.se, 076-720 77 32