Sara och Joacim i Biblioteket

Biblioteks- och informationsvetenskap satsar på en förnyad bibliotekarieutbildning och program på avancerad nivå

Bibliotekarier får en allt viktigare roll i samhället. Därför satsar biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för kulturvetenskaper på att göra förändringar i utbildningen för att matcha samhällets utmaningar. Det nya kandidatprogrammet börjar ges nu i höst, och 2018 kommer de även kunna erbjuda en utbildning på avancerad nivå.

– Vi vill möta de behov och önskemål som finns i bibliotekssektorn idag genom att lägga ett tydligare fokus på områden som informationsetik, läsfrämjande, bibliotekspedagogik och vetenskaplig kommunikation, säger Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap på Linnéuniversitetet. 

Joacim Hansson vill tillsammans med sin kollega Sara Ahlryd, adjunkt och doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, skapa ett sammanhållet program med fokus på sex terminer biblioteks- och informationsvetenskap.
– Vi vill att studenterna får en chans att skapa en djupare förståelse kring ämnet, säger Sara Ahlryd.

I och med denna förändring var det viktigt för utbildningen att behålla den tydliga förankringen med bibliotekssektorn för att kunna erbjuda studenterna en utbildning som har ett nära samarbete med samhället.
– VFU-perioderna kommer vi att ha kvar och vi kommer även att erbjuda möjlighet till en utomlandstermin under programmet. Genom att koppla de teoretiska uppgifterna med praktiska så får vi en tydlig koppling till sektorn, säger Sara Ahlryd.

Denna förändring är en del utav en satsning som Biblioteks- och informationsvetenskapen gör på en avancerad nivå. De vill kunna erbjuda studenterna en fyraårig utbildning med fokus på biblioteksvetenskap.
– Vi kommer utveckla den avancerade nivån och bland annat erbjuda ett magisterprogram i biblioteks- och informationsvetenskap. Med detta vill vi skapa en naturlig övergång för studenter att lägga till ett påbyggnadsår på deras kandidatexamen och på så sätt skapa en fyraårig bibliotekarieutbildning, säger Joacim Hansson.

I satsningen ingår också ett arbete med att fortsatt utveckla masterprogrammet i kulturvetenskaper, där biblioteks- och informationsvetenskap är ett av fyra medverkande ämnen. Inom kort kommer också studenter att kunna läsa en avancerad nivå inom digital humaniora – båda dessa inriktningar är naturliga påbyggnader på kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap. I digital humaniora ska fokus ligga på att ge humanistiska forskare och studenter möjlighet att arbeta med nya metoder och ha tillgång till en stor mängd data. Denna satsning syftar också till att skapa fler samverkansmöjligheter för humanistisk forskning.