Första hjälpen till psykisk hälsa

Bli första hjälpare till psykisk hälsa!

Lär dig att se tidiga tecken på psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa och agera. Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) handlar inte om att ställa diagnoser utan handlar om ökad kunskap och bemötande.

20-40 % av befolkningen uppskattas lida av någon form av psykisk ohälsa, allt från lättare oro och ångest till allvarligare psykiska sjukdomar. Tidiga insatser till hjälp är av stor vikt.
Studenthälsan vid Linnéuniversitetet vill därför utbilda dig som student i syfte att öka kunskapen om psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa någon i din närhet som mår dåligt.
Kursen är 12 timmar uppdelad på fyra tillfällen och ges i Kalmar.
Tisdagar den 4/4, 11/4, 18/4 och 25/4 kl. 15:30-19:00.

Utbildningen bygger på evidensbaserad kunskap och du får ett intyg på att du blivit första hjälpare, därav krävs 100 % närvaro. Inga särskilda förkunskaper behövs och utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan via e-post till maria.larsson@lnu.se senast 26 mars.
Skriv ditt mobilnummer och vilken utbildning du går i anmälningsmejlet.
OBS! Begränsat antal platser. Du kan inte anmäla dig via Facebookeventet.
Läs mer om utbildningen:
http://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa