ehälsa

Bra söktryck till ny masterutbildning i eHälsa

Linnéuniversitetet har tagit fasta på regeringens Vision eHälsa 2025 och startar i höst en tvärvetenskaplig masterutbildning i eHälsa. Söktrycket till utbildningen har varit bra med över hundra sökande till programmets 30 platser.

För att möta en ökande efterfrågan inom eHälsoområdet startar Linnéuniversitetet ett masterprogram i eHälsa. Utbildningen har ett tvärvetenskapligt perspektiv och är ett samarbete mellan tre fakulteter på universitetet. Programmet innehåller kurser i bland annat ekonomistyrning och organisation inom vård och omsorg, utvärdering av eHälsa och IT i omsorg, hälso- och sjukvård.

Masterutbildningen i eHälsa har utvecklats i ett samarbete mellan hälso- och sjukvården, kommuner, företag och universitetet. Samarbetet fortsätter i utbildningen genom exempelvis projekt, gästföreläsningar och referensgrupper. Programmet går på halvfart och på distans vilket ökar möjligheten för studenter att kombinera arbete med studier.

– Denna satsning kompletterar och drar nytta av eHälsoinstitutets långa erfarenhet av utvärderingar och forskning om eHälsa, säger Göran Petersson, professor och verksamhetsledare för eHälsoinstitutet. Vi är övertygade om att utbildningen kan bidra till att stärka utvecklingen av eHälsa i Sverige.

Fredagen den 8 september kl. 13-15 startar masterutbildningen på Kalmar Nyckel (sal Ny227K, Gröndalsvägen 19, Kalmar) där representanter från Landstinget i Kalmar län, Kalmar kommun, eHälsomyndigheten och Linnéuniversitetet kommer tala om eHälsa från sina respektive perspektiv.

– Äntligen sätter vi igång! Vi ser fram emot en spännande utbildning, säger Lina Nilsson som är en av tre programansvariga för masterutbildningen i eHälsa.

Mer information

Utbildningen Masterprogram i eHälsa startar hösten 2017 och omfattar 120 hp. Utbildningen ges på svenska, distans samt halvfart.

Läs mer om Masterprogrammet i eHälsa: https://lnu.se/program/masterprogram-i-ehalsa/

Kontakt

Lina Nilsson, programansvarig, telefon 0480-49 77 17
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05