Alice Bah Kuhnke

Demokratiministern besöker Fojo

I somras fick Medieinstitutet Fojo ett regeringsuppdrag som handlar om att identifiera, utveckla och genomföra insatser riktade till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera hot och hat. Idag besökte demokratiminister Alice Bah Kuhnke Fojo för att diskutera uppdraget vidare.

– Fojo är en central aktör i mediepolitiken när det gäller journalisters villkor, förklarar Alice Bah Kuhnke. Det här är ett viktigt uppdrag och det är angeläget att följa upp det noga.

Fojo ska arbeta fram och utveckla ett stöd för journalister så att de kan utföra sitt uppdrag. Det kan handla om webbstöd, men också om personstöd.

– Fojo har de bästa förutsättningar för att kunna bygga upp ett sådant här stöd. Journalister ska inte se hat och hot som något man får räkna med. Vi måste mota och stoppa en utveckling där journalister censurerar sig själva.

Studier från bland annat Journalistförbundet och Tidningsutgivarna visar att samhällsklimatet de senaste åren har hårdnat och allt fler journalister utsätts för hat och hot.

– Samhällsklimatet har förvandlats väldigt snabbt, säger Alice Bah Kuhnke. Särskilt när det gäller kvinnliga journalister och chefredaktörer har andelen hot tilltagit och tonen i dem blir allt grövre, dessutom har mängden sexistiska trakasserier också ökat.

– Journalister har ett demokratibärande uppdrag. Men det finns de som vill få journalister att tystna, att sluta gräva. Det innebär ett hot mot hela samhället.