Lnu Lab

Design + Change-studenter ställer ut på Stockholm Furniture & Light Fair 2017

I år är det designstudenterna från programmet Design + Change som deltar vid Furniture Fair 2017 i Stockholm för Linnéuniversitetets räkning. Studenterna introducerar spekulativ design för mässans publik, och de gör det genom att använda ett pedagogiskt tillvägagångssätt som representerar det unika med Linnéuniversitetets nyaste program inom design.

Utställningen, som har fått namnet Lnu Lab, ger publiken en insikt i sociala hållbarhetsfrågor. Besökarna bjuds in till en alternativ verklighet som befinner sig någonstans mitt emellan en fiktiv framtid och ett tänkbart scenario, omsorgsfullt konstruerad för att de ska kunna uppleva att de är en aktiv del i helheten.

Projekten är gjorda av studenterna som läser tredje året på programmet Design and Sustainability, och de är skapade när studenterna utforskade temat spekulativ design i en kurs som heter Home on Earth. Studenterna har också utvecklat och förfinat en lärandeprocess för publiken som utmanar vad vi tror oss veta och väcka frågetecken kring vart vi är på väg.

Mässan är öppen för allmänheten 11 februari och är en del av Stockholm Design Week som varje år besöks av mer än 66 000 personer från hela världen. Utställningen Lnu-Lab finns i Greenhouse där designutbildningar från Sverige och andra länder visar upp sina senaste kreationer och innovativa idéer.