Responsive header image

Intervju i Digital Hälsa: "Dialog ska utveckla ehälsomarknaden"

Hur ska vi skapa en fungerande ehälsomarknad där små och medelstora företag kan samverka med vård, omsorg och individ? Digital Hälsa har intervjuat Anna-Lena Nilsson, projektledare för RUVeS, som arbetar för att utveckla ehälsomarknaden i Linnéregionen.

I projektet RUVeS (Regional Utveckling inom Välfärdsteknik och e-hälsotjänster i samverkan) träffas Landstiget i Kalmar län, Kalmar kommun, eHälsoinstitutet och näringslivet inom den digitala sektorn för att tillsammans diskutera hur man kan utveckla ehälsomarknaden i regionen.

– Genom workshops och seminarier utvecklar vi både ny kunskap och förståelse för lösningar. Det är viktigt att vård och omsorg får möjlighet att kommunicera och beskriva sina behov så att företagen kan matcha en lösning, säger projektledare Anna-Lena Nilsson i en intervju med Digital Hälsa. 

Gruppen diskuterar bland annat problematiken att den offentliga sektorn sällan har en dialog med leverantörer innan en upphandling, vilket gör det svårt för företag att ta sig in på marknaden.

– Det är ett stort arbete för dem att ta reda på vad som finns på marknaden och vilken kvalitet det har, och därför rekar offentliga sektorn ofta inte marknaden av rädsla att i nästa steg bli jagad av företag. Företag som skulle vilja komma in på marknaden med nya kreativa idéer har därför idag svårt att ta sig in, säger Anna-Lena Nilsson.

Läs Digital Hälsas artiklar här:

Dialog ska utveckla ehälsomarknaden 

RUVeS-projektet: Vård och omsorg matchar behov mot möjliga lösningar