Koraljka Golub presenterar DISA

Universitetets nya Linnaeus University Centre presenterades på kinesisk Big Data-konferens

Ett nätverk med kinesiska forskare relaterade till forskningen inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications har börjat skapas.

21-23 mars 2017 hölls en konferens med titeln Circumventing the Black Box vid Institute of Complexity Science and Big Data Technology på Guangxi University i Kina. Vid konferensen deltog Koraljka Golub, docent vid institutionen för kulturvetenskaper och en av forskarna i den nyligen inrättade forskargruppen Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA).

Under konferensen talade Koraljka under rubriken Overview of Centre for Data Intensive Sciences and Applications at Linnaeus University. Deltagarna var huvudsakligen kinesiska forskare inom olika tillämpningsområden för Big Data, bland annat datavetenskap, e-hälsa, psykologi och ekonomi. Som ett resultat av besöket och presentationen har ett nätverk med kinesiska forskare relaterade till forskningen inom DISA börjar skapas. Även diskussioner med danska och holländska forskare har inletts om möjligheter att samarbeta inom området kulturell analys.

Programmet för konferensen.