Linnaeus University Centre for Discrimination and Integration Studies

Diskriminering ingen anledning att skippa utbildning

Det är sant att utrikes födda diskrimineras på arbetsmarknaden. Men det får inte skymma att utbildning är lönsam även för den gruppen, skriver Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi på Expressen debatt.

Utbildning är en viktig faktor för integration av utrikes födda. Idag skriver Mats Hammarstedt om detta på Expressens debattsida.

Läs debattinlägget Diskriminering ingen anledning att skippa utbildning