Forskarna, Sten-Erik Öhlund, Olle Björneld, My Zetterholm, Dino Viscovi, Linda Askenäs, Ola Nordqvist.

eHälsoinstitutet bjuder in till en serie forskningsseminarier inom eHälsa

Hur blir verkligheten för de äldre när samhället satsar på digitalisering? Det är en av frågorna som diskuteras när eHälsoinstitutet och DISA eHealth bjuder in till sex olika forskningsseminarier för att presentera, lyssna in och diskutera pågående forskning inom eHälsa.

Intressenter från landstinget, eHälsomyndigheten och akademin och intresserad allmänhet kommer i december och under våren bjudas in till en serie olika forskningsseminiarum vid eHälsoinstitutet. Varje forskningsseminiarum är 45 minuter långt och följs av 45 minuter diskussion inom ämnet och angränsande ämnen.

– Jag har ju precis påbörjat min forskning och jag ser det som ett mycket bra tillfälle att diskutera högt och lågt och förhoppningsvis få bra återkoppling och idéer, säger doktorand Olle Björneld som är en av föreläsarna. 

Under våren kommer forskare Dino Viscovi presentera sin forskning kring äldre och digitalsamhället. Dr Linda Askenäs kommer berätta om sin forskning där hon bland annat tittar på hur man kan arbeta med äldre och patienter för att skapa en ökad trygghet och mindre fallolyckor.

Forskare Sten-Erik Öhlund kommer också att ha ett föredrag då han diskuterar möjligheter och hinder för utvecklingen av informationsstrukturer och interoperabilitet (förmågan hos olika system att fungera och kommunicera med varandra) för patientcentrerad eHälsa. Senare under våren kommer två till doktorander att bjudas in för att berätta om sin forskning inom eHälsa.

De sex forskningsseminarierna:
15/12 kl. 13:15 – 14:45 Olle Björneld, Hur får vi mer tid till patienterna?
2/2 kl. 10:00 – 11:30 Dino Viscovi. Var femte äldre stängs ute i det digitala samhället
9/3 kl. 13:15 – 14:45 Linda Askenäs Bättre vård när patienter är delaktiga
13/4 kl. 10:00 – 11:30 Sten-Erik Öhlund Interoperabilitet och informationsstrukturer för eHälsa
4/5 kl 13:15-14:45 Ola Nordqvist, Vissa läkemedel ökar risken för benskörhet
1/6 kl. 10:00-11:00 My Zetterholm, Mobiler och wearables – vad innebär det för förståelsen av vår hälsa?

Vill du delta?
Anmäl dig genom att skicka ett mejl till ehalsoinstitutet@lnu.se
(OBS: senast onsdagen innan aktuellt datum så att vi vet hur mycket fika vi ska beställa)

Live-inspelningar: Se våra tidigare forskningsseminarium


Vissa läkemedel ökar risken för benskörhet

Doktorand Ola Nordqvist berättar om sin påbörjade forskning kring D-vitaminminbrist och vissa läkemedel som kan orsaka benskörhet.


Hur kan vi förbättra den digitala samverkan i vården?

Forskare Sten-Erik Öhlund håller i ett forskningsseminarium vid eHälsoinstitutet och berättar om sin forskning om hur vi kan förbättra digital samverkan i vården


Var femte äldre stängs ute i det digitala samhället

Vem femte äldre stängs ute i det digitala samhälletHur får vi mer tid till patienterna?

Hur får vi mer tid till patienterna?