Big Data

eHälsoinstitutet en del av nytt spetsforskningscenter

eHälsoinstitutet är en del av det nyligen utsedda spetsforskningscentret inom Big Data vid Linnéuniversitetet.

Det nya centret som stöds under 2017-2021 är under uppstart och har en tyngdpunkt inom datavetenskap, men kommer att ha ett mångvetenskapligt perspektiv på Big Data genom samarbeten med forskare på olika fakulteter inom Linnéuniversitetet.

eHälsoinstitutet kommer främst vara delaktiga i ett diabetesprojekt vars syfte/mål är att ta fram innovativa metoder för att samla, lagra och visualisera verkliga ("real-world") data för effektivare egenvård och sjukvård för diabetespatienter. För mer information om projektet, se film eller läs sammanfattning av IEC:s konferens om Big Data i december.

På sikt ser eHälsoinstitutet möjligheter att arbeta tillsammans med forskare inom datavetenskap med olika analyser, algoritmer och beslutsstöd tillämpade på kliniska data i vården och medicinsk forskning.

Vill du veta mer?

Läs mer om det nya spetsforskningscentret eller kontakta Lisa Ericson, eHälsoinstitutet.