Sten-Erik Öhlund

Disputation: eHälsoinstitutet viktigt bollplank för Sten-Erik Öhlund

Sten-Erik Öhlund spikade den 14/3 sin avhandling ’Interoperability. Capability to interoperate in a shared work practice using information infrastructures – studies in ePrescribing’, på Linköpings Universitet i Origo och på biblioteket. Origo ska rivas (och byggas upp på nytt) så det var nog den sista avhandlingen som spikades i det huset.

Hur kom det sig att det blev Linköpings universitet?

– När jag fick möjlighet att forska vidare för en doktorsexamen (har tidigare en Licentiatexamen i data och systemvetenskap från Stockholms universitet) bodde jag i Kalmar och jobbade ute på Varvsholmen som konsult åt Apoteket AB. Då hade inte Högskolan i Kalmar (föregångaren till Linnéuniversitetet) examinationsrätt i mitt forskningsämne. Sedan fick jag också möjlighet att få professor Göran Goldkuhl som handledare vars forskning inspirerat mig mycket och som redan handledde en annan doktorand från Kalmar.

Hur kom du i kontakt med eHälsoinstitutet?

– eHälsoinstitutet var en tidig sponsor och kontakt då de hade ett nära samarbete med Apoteket. Sedan har jag under alla dessa år från 2008 haft möjlighet att möta och diskutera med många av forskarna på eHälsoinstitutet. Professor Göran Petersson, som är en av mina bihandledare, har varit ett viktigt stöd och bollplank inte minst i slutfasen av arbetet med monografin.

Du är industridoktorand – vad innebär det?

– I korthet innebär det att CGI, där jag är anställd, finansierat 50 % av min tid för forskning. Jag önskar att fler praktiker får den möjligheten som jag har fått. Jag känner mig mycket tacksam att jag har fått möjlighet att vara både praktiker och forskare. Tror också att det skulle berika forskningen med nya frågeställningar och praktiken med nya praktiskt tillämpbara teorier.

Vad blir nästa steg?

– Förbereda för en bra disputation, som jag hoppas blir en intressant dialog som kan leda till nya forskningsidéer. Sedan vill jag fortsätta forska kring eHälsa och samtidigt engagera mig i konkreta projekt med våra kunder. Här finns många spännande utmaningar som kräver både forskning och kunskap och erfarenhet från praktiker.

Läs mer

Ta del av avhandlingen 'Interoperability. Capability to interoperate in a shared work practice using information infrastructures – studies in ePrescribing'

Mer om Sten-Eriks disputation den 6/4>>

Dagens Apotek: Han spikar avhandling om e-recept efter nio års arbete