Kristina Alsér och Björn Olsen

En före detta landshövding och en fågelinfluensaexpert blir nya hedersdoktorer

Fakulteterna har i år utsett två hedersdoktorer vid Linnéuniversitetet. Det är tidigare landshövdingen i Kronobergs län Kristina Alsér för fakulteten för teknik och Ekonomihögskolan samt överläkaren, professorn och fågelinfluensaexperten Björn Olsen för fakulteten för hälso- och livsvetenskaper.

Kristina Alsér är en sann entreprenör och har i olika roller verkat för att främja och utveckla entreprenörskap och entreprenörer. I sitt uppdrag som landshövding verkade med stor energi och skicklighet för att utveckla regionen och hon ligger bakom många samarbetsprojekt mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Kristina Alsérs engagemang i frågor om teknik och naturvetenskap samt utveckling av industrin i länet står nära fakulteten för teknik och hennes engagemang drar Linnéuniversitetet fortsatt nytta av i utveckling av utbildning och forskning.

Speciellt uppmärksammas Kristna Alsér för sin insats i följande projekt:

  • "Mot nya höjder" där hon är initiativtagare till det som blivit Kronobergsmodellen för inspiration av teknik och naturvetenskap för barn och ungdomar.
  • "Smart Housing Småland" där hon bidrog till att det offentliga Småland ställde sig bakom satsningen på boende och byggande i trä och glas.
  • "Skogsstrategi Småland" som hon initierat för att sätta fokus på det sydsvenska skogsbrukets utmaningar och möjligheter med förhoppningen att skapa ett Sydsvensk kompetenscentrum inom skogsforskning och -utbildning.

Kristina Alsér utses alltså till hedersdoktor av fakulteten för teknik och Ekonomihögskolan gemensamt.

Björn Olsen är överläkare och professor vid Uppsala universitet. Han är en akademiker som lyckats bryta ny mark och tänka i nya banor.

När fågelinfluensan var på var mans läppar byggde Björn Olsen upp zoonosforskningen vid dåvarande Högskolan i Kalmar och skapade en tvärvetenskaplig forskningsmiljö där biologer, veterinärer och medicinare tillsammans arbetade med ekologi och epidemiologi kring zoonotiska virus och bakterier.

Björn Olsen hjälpte till att sätta lärosätet på kartan genom god forskning och ett mycket aktivt utåtriktat arbete; dessutom hjälpte han till att bygga goda relationer med landstinget. Hans förtjänster som mentor är också värda att nämnas, där han medverkat till att fostra flera framgångsrika forskarkarriärer.

Den verksamhet Björn Olsen byggde upp lever vidare och frodats och är i dag en del av ett av Linnéuniversitetets spetsforskningsområden, Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial Model Systems.

Kontaktpersoner

Staffan Carius, dekan vid fakulteten för teknik, telefon 070-879 54 66
Ian Nicholls, dekan vid fakulteten för hälso- och livsvetenskaper, telefon 070-757 68 68
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05