Idéer kring affärsmodeller hamnar på Business Model Canvas.

Entreprenöriella studenter jobbar med verkliga uppdrag

I kursen ”Entreprenörskap och kreativitet”, som är en del av magisterprogrammet i entreprenörskap, lär sig studenterna verktyg och metoder för att utveckla egna eller andras affärsidéer. För att det ska bli så realistiskt som möjligt har man valt att arbeta med ett existerande företag.

Kursen började nu i februari med en föreläsning om hur man använder verktyget Business Model Canvas, som studenterna nu ska lära sig att arbeta med i ett verkligt uppdrag. Linnaeus Technical Center (LTC) förmedlade kontakten med Tibor Albert, som har företaget TAengineering AB, vars uppdrag passade utmärkt till kursprojektet. Studenter och lärare träffade företaget i Ljungby för att få en djupare insikt i verksamheten och för att påbörja sitt arbete med företagets affärsmodeller och marknadsplaner.

TA Engineering AB är ett teknikkonsultföretag med lång erfarenhet av teknisk dokumentation, konstruktion och verksamhetssystem mm, som nu investerat i en skrivare för additiv tillverkning (3D-printing) i plast och gummi. Företaget har nu dessutom tagit chansen att utveckla sin affärsmodell tillsammans med Linnéuniversitetet, för att få en tydlig struktur på både verksamhet och marknadsföring.

– Hittills har vi kört med den tysta sortens marknadsföring, där vi låtit våra utförda arbeten generera nästa uppdrag och samarbete, säger Tibor Albert.

– Linnéuniversitet vill profilera sig när det gäller entreprenörskap och Tibors företag passar väl in i det sammanhanget, säger läraren Lasse Johansson.

Studenterna kommer nu under några veckor att arbeta med affärsmodeller och marknadsplaner i två grupper och får löpande undervisning i affärsmodeller, Business Model Canvas, marknadsföring och kommunikation.
Den 2 mars avslutas kursen med ett slutseminarium där studenterna presenterar sina arbeten för lärare, studenter och Tibor med flera.

Idéer kring affärsmodellerr
Idéer kring affärsmodeller hamnar på Business Model Canvas.
Studenter, lärare och företagare äter lunch tillsammans i Ljungby.
Studenter, lärare och företagare äter lunch tillsammans i Ljungby.