Glad flicka i klätterställning

Entreprenöriellt lärande i fokus vid unik utbildningsinsats

Linnéuniversitetet har under året varit med och tagit fram en unik utbildningsinsats på Söraby skola i Rottne. Utbildningen har skräddarsytts med utgångspunkt från skolans behov och all pedagogisk personal har varit involverad. Skolverket är huvudfinansiär, Växjö kommun är delfinansiär och Linnéuniversitetet har utvecklat och anpassat kompetensinsatsen.

Bakgrunden är att Skolinspektionen ålagt Söraby skola med vite på grund av bristande måluppfyllelse. Skolverket erbjöd då rektor Tomas Lindh att genom satsningen "Samverkan för bästa skola" att inkomma med önskemål om hur skolans arbete skulle kunna förbättras. Genom kontakten med Linnéuniversitetet skräddarsyddes då utvecklingsarbetet för all pedagogisk personal med fokus på entreprenöriellt och värdeskapande lärande.

Under sex tillfällen har lärare och elevassistenter träffats under ledning av Linnéuniversitetet för att tillsammans arbeta fram ett sätt att skapa elevengagemang, kollegialt lärande och för att öka måluppfyllelsen. Föreläsningar av forskare inom entreprenöriellt lärande från hela Sverige har varvats med diskussioner, museibesök och berättarövningar.

- Söraby skola, med rektorn Tomas Lindh i spetsen har vågat ge sig in i ett utvecklingsarbete som präglats av nytänkande, kreativitet och osäkerhet. Det har inte varit en kurs i traditionell mening utan ett gemensamt undersökande där lärosätet samverkat med en enskild kommun/skola och till det knutit resurser ur det egna nätverket säger Linnéuniversitetets projektsamordnare Katarina Ellborg.

Forskningskollegor från Malmö, Chalmers och Luleå har varit delaktiga som föreläsare, inspiratörer och coacher. Ledningsgruppen på skolan har varit med i utformandet av processen.

- Det är helt enkelt en modig skola som inte tror att framtiden ligger i mer av samma utan som vill förändra och skapa nya perspektiv på det dagliga arbetet avslutar Katarina Ellborg.

Under sista mötet som äger rum den 16 juni kommer lärarna att presentera hur de avser att arbeta värdeskapande med eleverna under hösten. Utvecklingsarbetet har dock redan utmynnat i nya sätt att samverka, nya sätt att möta sina kollegor, nya pedagogiska utmaningar och ett stort engagemang hos personalen.