Ett lysande exempel på samverkan

Örsjö Belysning vände ett gammalmodigt 90-talssortiment till uppmärksammade utställningar på internationella designmässor – utan att tappa det lokala fotfästet. Genom åren har samarbetet med designstudenter från Linnéuniversitetet varit utbrett, och nu ser Örsjö Belysning chansen till nya samverkansformer.

Under 1990-talet tyckte delar av Örsjö Belysnings kunder att sortimentet var gammalmodigt och mossigt. Hur vänds en sådan trend, när ambitionen är att inte gå i konkurrenternas fotspår? Roland Hjalmarsson, vd på företaget, anlitade Jonas Bohlin år 2000 och fick en designer full av idéer, redo att skapa nya produkter. Jonas anordnade tidigt en workshop med en gymnasieklass från Nybro tillsammans med flera andra namnkunniga designers.

– Det var ett fantastiskt projekt. Eleverna hade ingen respekt, på ett positivt och kreativt sätt, säger Roland.

Ur de lekfulla workshopparna med de energiska tonåringarna föddes designsatsningen Norrsken och en ny designutveckling för företaget tog form. Örsjö Belysnings samarbete med regionala aktörer har sedan workshoppen med gymnasieklassen växlats upp ytterligare.

– Designstudenterna från Linnéuniversitetet har betytt mycket, särskilt närheten till dem. Vi har haft ena foten i universitetet. Den typen av samarbete behövs för att utveckla våra sinnen och våra koncept, säger Roland.

"Akademin bidrar"

Örsjö Belysning har som många andra företag behov av att utbilda och fortbilda medarbetare, och de söker nya vägar och former för att möjliggöra det. Små laborationer på rätt nivå kan skapa oerhörd förståelse.

– Akademin bidrar absolut. Du behöver hela tiden teoretisk input för att utvecklas och det har varit naturligt för oss att kontakta Linnéuniversitetet om vi inte har haft kompetensen inom företaget, säger Roland.

Projektet Linnaeus Innovation Design Lab (Lidlab) arbetar för just detta – att ge råd och stöd till de företag som, åtminstone för tillfället, saknar viss design-, teknik- eller innovationskompetens.

Under våren 2017 har Örsjö Belysning en student från produktdesignprogrammet på Linnéuniversitetet som gör sitt exjobb på företaget. En region där företagen vill samverka gynnar inte bara företagen själva.

– Alla har nytta av samverkan mellan akademin och industrin, säger Roland Hjalmarsson.