Examenarbetet med att finna ett nytt material i utrustning för MAG-svetsning gav studenten Tom Ivarsson möjlighet att fördjupa sig i alternativa material till den metall som används idag.

Examensarbete skapar tillväxt

Vad en student kan göra för dig – det är bara fantasin som sätter gränser.

Examensarbetare från ingenjörsprogrammen vid Linnéuniversitetet har blivit fler ute i regionens företag. För ett par år sedan var det ett flertal studenter som hade svårt att finna examensarbete i industrin, men idag är det fler arbeten än studenter. Och det finns flera anledningar. En är att det har blivit lättare för mindre företag att komma i kontakt med universitetet genom att Linnaeus Technical Centre (LTC) har öppnat för möjligheten till samarbete. Studenter ger företagen dels en ny källa till kunskap och upptäckter, dels tillfälle att rekrytera en duktig student. Under Sparbanksstiftelsen Kronans stipendieutdelning för 2016 års examensarbete så kom flera av bidragen från LTC-företag. Företagen där LTC assisterat är spridda runt om i Kronobergs län: A-betong, Norrhults Stålgjuteri, Schunk Nordiska, Bryne och Trensum.

Är du intresserad av att läsa studentuppsatserna så kan du hitta dem i DIVA:

De genomförda examensarbetena som fick pris har omfattat allt från att anpassa produktkostnad till kundkrav, införa ett nytt kvalitetssystem, produktutveckling från idé till patenterad produkt, tillverkning av en 3D-skrivare, till att förbättra ett produktionsflöde. För ingenjörsstudenterna finns stora möjligheter att göra ett arbete där företaget har ett behov. Linnéuniversitetet har högskoleingenjörsprogram inom många teknikområden: maskin, elektro, skog och trä, industriell ekonomi, bygg, energi och miljö, drift och underhåll utöver flera program inom data och programmering. Vad en student kan göra för dig – det är bara fantasin som sätter gränser. Tveka inte att höra av dig till din koordinator om du är intresserad.