köande flyktingar

Informatiker ska ta fram expertsystem för optimering av resurser för flyktingar

Flyktingkrisen i fjol innebar en stor utmaning för de europeiska ländernas förmågor att ta emot och sörja för flyktingar. Ett nytt projekt, där Gunilla Bradley center för digitala affärer vid Linnéuniversitetet är en av parterna, ska skapa ett expertsystem för optimering av befintliga resurser.

Optimering av resurser är ett svårt problem, när en belastning av något slag är ojämn över tid. Det kan handla om trycket på Skatteverkets servrar inför 1 maj eller om trafikoptimering. Eller om hur man på bästa möjliga sätt tar hand om flyktingströmmar likt de som nådde Europa 2016 utifrån de resurser som finns.

The refugee crisis in Europe: Modelling Humanitarian Logistics är ett nytt projekt med partner från Nederländerna, Sydafrika och Sverige, som är tänkt att fokusera just på de logistiska svårigheter som uppstår när stora mängder flyktingar kommer till ett land. För den svenska insatsen står forskargruppen Gunilla Bradley center för digitala affärer vid Linnéuniversitetet.

– Vi har en unik kunskap om den ekonomiska nytta som användningen av digitala teknologier kan ge upphov till. Och eftersom den typ av kris som projektet fokuserar på till stor del handlar om hur resurser ska hushållas optimalt så är vår kompetens behövlig, jämte annan förstås, säger professor Darek Haftor, forskningsledare vid Gunilla Bradley center.

Frågan projektet ska arbeta med är hur man kan använda befintliga resurser på ett sätt som erbjuder större flexibilitet och tillgänglighet och därigenom bidrar till en positiv hantering av behovstopparna, utan att tillföra mängder av nya resurser. Ett planerat mål är ett expert-informationssystem som utifrån parametrar som matas in skapar en prognos eller en plan för hur man optimerar användningen av befintliga resurser för flyktingar, med hänsyn tagen till de etiska normerna hos de olika intressenterna.

– Det viktigaste med detta projekt är dess syfte! Att projektet fokuserar på ett faktiskt samhälleligt problem, där människor lider och där det inte finns enkla lösningar, säger professor Darek Haftor.

Läs mer om projektet på dess webbsida.

Bild: CC-BY-SA-4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_line_of_Syrian_refugees_crossing_the_border_of_Hungary_and_Austria_on_their_way_to_Germany._Hungary,_Central_Europe,_6_September_2015.jpg