paneldebatt

Fem år med palliativ vård i fokus

Palliativt centrum för samskapad vård vid Linnéuniversitetet firade nyligen sitt femårsjubileum. I samband med jubiléet samlades 180 personer från region, kommuner, vårdgivare och forskare för att blicka tillbaka på vad centrumet har åstadkommit hittills och för att titta framåt på vad mer som behöver göras.

Under dagen presenterade man ett axplock av det man arbetat med de gångna åren, därefter var det en paneldebatt kring framtiden för den palliativa vården i Kronobergs län. Dagens moderator Mark Levengood avslutade firandet med några välfunna personliga reflektioner.

Paneldebatten behandlade utvecklingen av och framtiden för palliativ vård i Kronobergs län, och deltagare var representanter från Region Kronoberg, Linnéuniversitetet samt några av länets kommuner.

Bland debattdeltagarna fanns Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson, som funderade kring om Linnéuniversitetets roll som kunskapsutvecklare.

– Vi bistår med utveckling till exempel vad gäller vård och bemötande, men vi skulle kunna bistå även inom andra områden som exempelvis organisation, ekonomi och teknik. Ni har utnyttjat en del, men det finns mer att ta av.

¬– Vi vill vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling, och det här är ett gott exempel på hur universitetet samverkar med omvärlden, förklarade Peter Aronsson. Genom att göra detta lär vi oss hur en praktisk verksamhet fungerar, och det gör att vår utbildning och forskning blir ännu bättre.

Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kronoberg, hade en uppmaning till centrumbildningen:
– Fortsätt ert arbete. Håll i. Håll ut. Driv frågorna kring palliativ vård i Kronobergs län.

– Skapa mötesplatser som den här, sa Eva Ekman, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen i Växjö kommun. Men lyft också blicken och presentera för oss i länet både bästa möjliga kunskap och vart forskningen är på väg.

Palliativt centrum för samskapad vård är ett samverkansprojekt mellan Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och de åtta kommunerna i Kronobergs län, och finansieras av Familjen Kamprads Stiftelse. Projektet har sin utgångspunkt i att den palliativa vården måste skapas i samverkan och dialog mellan patienter, närstående, vårdpersonal, ledare och forskare.

Läs mer om Palliativt centrum för samskapad vård.

Mark Levengood
Dagens moderator var Mark Levengood.
Ikea-salen
180 deltagare tog plats i Ikea-salen.