tidningar

Fojo får regeringsuppdrag ta fram råd och stöd för journalister som drabbas av hat och hot

Fojo har fått regeringens uppdrag att identifiera, utveckla och genomföra insatser riktade till journalister och redaktioner i för att kunna förebygga och hantera utsatthet för hot och hat.

I uppdraget ingår att bygga upp en digital kunskapsbank, genomföra seminarier för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utforma och handha en tjänst som erbjuder anpassat råd och stöd till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera hot och hat.

- Hatet och hoten mot journalister är ett angrepp på dels de enskilda individerna, men också på yttrandefriheten och demokratin. Därför satsar vi på ökat stöd till de som har blivit utsatta, men även på förebyggande kunskapsinsamling, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

För att minska utsattheten för journalister är det viktigt att de kompetens- och kapacitetshöjande insatserna når målgrupper inom mediebranschen som har behov av stöd men begränsade förutsättningar för att kunna förebygga och hantera hot och hat. Regeringen lägger två miljoner kronor på den nya satsningen under åren 2017 och 2018.

- Fri, oberoende och professionell journalistik är det bästa sättet att motverka desinformation och bekämpa hatbrott. Kanske är det just därför som journalister utsätts för så mycket hat och hot? Man hotar för att journalisterna ska tystna. Det drabbar inte bara journalisterna, det är också ett slag mot yttrandefriheten och ytterst mot demokratin, säger Lars Tallert, utvecklingschef på Medieinstitutet Fojo.

Fojo ska utföra arbetet i tre steg:

  1. Ta fram en tjänst som ska arbeta specifikt med råd och stöd till utsatta journalister och redaktioner.
  2. Sätta samman en digital kunskapsbank.
  3. Erbjuda en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Fojo ska tillämpa ett jämställdhetsperspektiv och uppdraget ska genomföras i samråd med berörda aktörer som har kunskap om journalisters och redaktioners utsatthet för hot och hat och komplettera icke-statliga insatser på området.

Här hittar du ett pressmeddelande om uppdraget.