Tidningar

Fojo startar ”Faktajouren” för att motverka spridning av falska nyheter

Medieinstitutet Fojo startar ”Faktajouren”, ett kunskapscenter med syftet att utbilda och vara ett stöd för journalister i allt från hur man undviker att luras av desinformation som sprids av organiserade så kallade "trollfabriker" till hur man avslöjar falska konton på sociala medier. "Faktajouren" ska lanseras i början av nästa år, och finansieras till en början av Anderstiftelsen.

– Det är valår 2018 och då är det viktigare än någonsin att informationen som människor ska basera sina val på utgår från sanningar, inte propaganda eller påverkanskampanjer. Därför vill vi dra igång Faktajouren så fort som möjligt efter nyår, säger Fojos verksamhetschef Kersti Forsberg.

Anderstiftelsen finansierade även den rapport som ligger till grund för arbetet, en rapport som är skriven av journalisten Jack Werner och Fojos utvecklingschef Lars Tallert.

Faktajourens uppgift blir att

  • följa och redovisa forskning och utveckling av metoder, verktyg och modeller för faktagranskning och hantering av felaktigheter på internet i Sverige och internationellt 
  • föra dialog med myndigheter, organisationer och mediebransch
  • stödja enskilda mediers initiativ för att bedriva faktakoll
  • arrangera utbildningar för medieaktörer
  • utveckla och förfina metoder, verktyg och modeller för att hantera felaktigheter på internet
  • belysa kopplingen mellan de organiserade felaktigheterna och virala hat och hotkampanjer
  • arrangera evenemang/debatter kring faktakoll och felaktigheter på internet

– Journalistikens roll är att stå för det som är sant och relevant och då är det bekymmersamt att det också, tack vare ett jättehögt produktionstempo på redaktionerna, eller tack vare "clickbait", eller vad nu kan bero på, även inom så att säga seriös journalistik publiceras felaktigheter, säger Kersti Forsberg.

– Här kan Fojo förhoppningsvis göra skillnad, genom att initiera samtal och reflektioner över journalistiska arbetsmetoder och annat.

Kontakt

Kersti Forsberg, 073-092 64 13