"Följarnas" betydelse för ledaren

Mikael Lundgren, lektor och forskare vid Ekonomihögskolan, utmanade Kalmar kommuns chefsgrupp med en dialog om "följarnas" betydelse för den som är ledare.

Skillanden mellan att vara chef och att vara ledare är en ständigt intressant diskussion. När Centrum för ledarskap i Småland deltog i Kalmar kommuns frukostmöte fick deltagarna ett inspel om "följarnas" betydelse. Mikael Lundgrens forskning kretsar främst kring ledarskap, följarskap samt strategiskt tänkande.

Den här morgonen handlade det om hur ledarskapet formas beroende på om medarbetarna väljer att följa, eller ansluta till, ledarens tankar och visioner i en djupare mening än att uppfylla anställningskontraktets formella villkor. Det blev en intressant start på morgonen. Mikael hann också med att resonera om vad tid och rum betyder för hur ledarskapet växer fram. Det senare på temat om det möjligen finns något som utmärker småländskt ledarskap. 

Den som vill veta mer om detta kan med fördel ta del av Mikaels och övriga medförfattares tankar i boken "Småländskt ledarskap - en inledande betraktelse". Boken kostar 278 kr + moms, och köper du fler än fem ex kostar den 236 kronor + moms. Boken beställer du via lnupress@lnu.se.

Tack till Kalmar kommun för att vi fick delta i chefernas frukostmöte!