Darek Haftor

Forskare ska hjälpa europeiska handlare möta konkurrensen från global e-handel

Gunilla Bradley center för digitala affärer vid Linnéuniversitetet kommer att delta i ett nytt, EU-finansierat projekt som ska bana väg för den digitala framtiden för återförsäljare med flera försäljningskanaler i konkurrens med globala aktörer som Amazon och eBay.

Handelssektorn är en av de viktigaste grunderna i den europeiska ekonomin. Den står för 15 procent av sysselsättningen och 11 procent av bruttonationalprodukten (BNP) enligt en rapport från Oxfords universitet. Europeiska butiks- och online-återförsäljare står dock inför ett konkurrenskraftigt hot i form av utomeuropeiska, globala aktörer som Amazon och eBay.

Denna utmaning står i fokus för ett nytt forskningsprogram, finansierat av Europeiska unionens Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks med 3,8 miljoner Euro och med titeln Pioneer the Digital Future for Omnichannel Retailers eller, förkortat, PERFORM. "Omnichannel" hänvisar till hur kunderna kan nå en återförsäljare via olika kanaler, både digitala och fysiska, så att en synkroniserad och önskvärd kundupplevelse kan skapas. Bristen på lokal fysisk närvaro kan vara en nackdel för exempelvis Amazon jämfört med en återförsäljare med flera kanaler.

Det fyraåriga PERFORM-projektet startar i början av 2018 och kommer att drivas av ett konsortium bestående av fem europeiska universitet och flera partnerföretag. Projektets mål är att förstå de utmaningar och framgångsfaktorer för detaljhandel som åstadkoms med hjälp av flera kanaler. Som en del av projektet kommer 15 doktorander att rekryteras, vilka ska roteras mellan de deltagande universiteten.

Ett av partneruniversiteten är Linnéuniversitetet i form av forskargruppen Gunilla Bradley center för digitala affärer (GBC). GBC är en externt finansierad grupp vid institutionen för informatik som samlar forskare från olika ämnesområden och forskar om hur användningen av digitala ekonomier kan ge upphov till ekonomiskt värde.

– Vid Linnéuniversitetet kommer vi särskilt att fokusera på hur användningen av flera kanaler för handel kan möjliggöra framväxten av nya affärsmodeller. Detta kommer att komplettera de andra universiteten, vars bidrag handlar om den digitala tekniken i sig, bland annat sakernas Internet och dataanalys, säger professor Darek M Haftor, chef för GBC.

Mer information