Forskarrapport om kommunens roll under skolreformen lanseras

Ninni Wahlström och Daniel Sundberg vid forskargruppen SITE på Linnéuniversitetet har analyserat kommunernas roll under implementeringen av den senaste läroplanen för grundskolan i en ny IFAU-rapport. I rapporten berättar forskarna att kommunerna generellt sett varit mycket lyhörda för signaler från nationell nivå samt att de är viktiga aktörer generellt i processen.

Läs mer om forskarrapporten hos IFAU: http://www.ifau.se/sv/Press/Meddelanden/kommunerna-viktiga-aktorer-nar-skolan-reformeras/