Responsive header image

Forskarrapport om kommunens roll under skolreformen lanseras

Ninni Wahlström och Daniel Sundberg vid forskargruppen SITE på Linnéuniversitetet har analyserat kommunernas roll under implementeringen av den senaste läroplanen för grundskolan i en ny IFAU-rapport. I rapporten berättar forskarna att kommunerna generellt sett varit mycket lyhörda för signaler från nationell nivå samt att de är viktiga aktörer generellt i processen.

Läs mer om forskarrapporten hos IFAU: http://www.ifau.se/sv/Press/Meddelanden/kommunerna-viktiga-aktorer-nar-skolan-reformeras/