Malin Löfving, Steffen Landscheidt och Helena Tuvendahl

Forskarskolan ProWood tilldelas internationellt innovationspris

ProWood, en forskarskola för utveckling, utbyte och spridning av kunskap som är relevant för träindustrin, har fått motta Schweighofer Innovation Prize om 50 000 Euro vid en högtidlig ceremoni i Wiens stadshus.

Den österrikiska familjen Schweighofer har varit engagerade i träindustrin sedan 1600-talet. Sedan 2003 delar man vartannat år ut ett pris, Schweighofer Prize, till innovativa idéer, teknologier, produkter och tjänster inom den europeiska skogs- och trärelaterade industrin. Den totala prissumman är på 300 000 Euro.

Vid en högtidlig ceremoni i Wiens stadshus 20 juni 2017, i närvaro av bland andra Österrikes förbundspresident, fick forskarskolan ProWood motta ett av fyra så kallade Innovation Prizes om 50 000 Euro vardera. ProWood belönades för sitt innovativa arbetssätt med företagsforskarskolan.

– För ProWood är det otroligt stort att få priset efter att ha varit i gång så kort tid. Det understryker betydelsen av forskning och utbildning även i träsektorn. Priset är väldigt viktigt och kan nog anses som Nobelpriset för träbranschen, så vi har ett ansvar nu att leverera resultat! säger Steffen Landscheidt, doktorand i ProWood och en av de tre representanter för ProWood som mottog priset.

ProWood är en företagsforskarskola som drivs av Jönköping University i samarbete med Linnéuniversitetet och Stiftelsen Träcentrum. Målet är att stödja innovationsförmågan och öka konkurrenskraften hos svensk träindustri.

Forskarskolan startade hösten 2014 och har i nuläget sex doktorander. I september utökas ProWood med sju nya doktorander. Alla doktorandprojekt utgår från företagens behov, vilka analyseras och hanteras systematiskt och vetenskapligt.

– Att vara doktorand i ProWood är väldigt givande. Strukturen och kvalitetssäkringen funkar utmärkt och man har ständigt någon omkring sig, vilket gör samarbeten enklare och arbetet roligare, säger Steffen Landscheidt.

Bilden: Från vänster Malin Löfving, Träcentrum, Steffen Landscheidt, Linnéuniversitetet, och Helena Tuvendahl, Södra Innovation och styreleseordförande i ProWood.

Mer information