Prästkragar

Forskning från A-Ö sommaren 2017

Detta är en del av all den forskning som pågår vid Linnéuniversitetet, och som kan vara mer sommaranknuten. Förhoppningsvis kan listan användas för olika uppslag och för inspiration.

Arbetsliv och arbetsmarknad

Arbetslöshet & arbetsmarknadspolitik för de som står långt ifrån arbetsmarknaden
Fattigdom, försörjningsstöd
Rickard Ulmestig, docent i socialt arbete. Telefon: 076-201 58 86. E-post: rickard.ulmestig@lnu.se

Arbetsmarknadspolitik
Lars Behrenz, docent i nationalekonomi. Telefon: 072-216 51 08, E-post: lars.behrenz@lnu.se

Diskriminering på arbetsmarknaden
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-post: mats.hammarstedt@lnu.se
Magnus Carlsson, docent i nationalekonomi. Telefon: 070-974 31 46. E-post: magnus.carlsson@lnu.se 

Etnisk koncentration och utfall på arbetsmarknaden
Emma Neuman, doktor i nationalekonomi. Telefon: 0470-70 87 59. E-post: emma.neuman@lnu.se

Integration av utrikes födda på arbetsmarknaden
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-post: mats.hammarstedt@lnu.se

Internationella arbetsmarknadsfrågor
Äldres situation på arbetsmarknaden
Dominique Anxo, professor i nationalekonomi. Telefon: 070-883 41 54. E-post: dominique.anxo@lnu.se

Kort- och långsiktiga effekter av att flytta
Stefanie Heidrich, postdoktor i nationalekonomi. Telefon: 0470-70 82 87. E-post: stefanie.heidrich@lnu.se

Övergången till vuxen- och arbetslivet
Kristina Hellberg, lektor i pedagogik. Telefon: 073-391 00 09. E-post: kristina.hellberg@lnu.se

Djur och natur

Alger
Vattenkvalitet i Östersjön
Catherine Legrand, professor i marin ekologi. Telefon: 070-438 06 18. E-post: catherine.legrand@lnu.se

Astronomi – vad ser jag på himlen i sommar?
Arvid Pohl, lektor i fysik. Telefon: 070-114 53 59. E-post: arvid.pohl@lnu.se

Djurs beteende (evolution)
Anders Forsman, professor i evolutionsbiologi. Telefon: 070-627 27 38. E-post: anders.forsman@lnu.se

Djurs utbredning i naturen 
Faunistik (läran om ett områdes fauna och de ingående arternas utbredning) 
Fjärilar 

Per-Eric Betzholz, lektor i evolutionsbiologi. Telefon: 070-316 44 34. E-post: per-eric.betzholz@lnu.se

Fisk i Östersjön och insjöar
Utfiskning
Per Larsson, professor i akvatisk ekologi. Telefon: 070-622 37 79. E-post: per.larsson@lnu.se

Fåglar i allmänhet, deras liv och leverne i synnerhet
Jonas Waldenström, docent i zoonotisk ekologi. Telefon: 070-201 82 18. E-post: jonas.waldenstrom@lnu.se
Daniel Bengtsson, doktor i ekologi. Telefon: 070-515 43 33. E-post: daniel.bengtsson@lnu.se

Granbarkborrar
Claes-Göran Alriksson, adjunkt i biologi. Telefon: 070-557 28 26. E-post: claesgoran.alriksson@lnu.se

Grunda vikar, vegetation och blåstång
Stefan Tobiasson, projektledare. Telefon: 070-383 01 10. E-post: stefan.tobiasson@lnu.se
Jonas Nilsson, doktor i akvatisk ekologi. Telefon: 0480-44 73 12. E-post: jonas.nilsson@lnu.se

Insekter
Jon Tinnert, doktorand i evolutionsbiologi. Telefon: 0480-44 63 93. E-post: jon.tinnert@lnu.se

Ormar
Anders Forsman, professor i evolutionsbiologi. Telefon: 070-627 27 38. E-post: anders.forsman@lnu.se

Skog
Viltskador
Harald Säll, lektor och jägmästare. Telefon: 0470-70 89 54

Skogsbränder, brasor och annan eld
Björn Zethraeus, professor i bioenergiteknik. Telefon: 072-217 85 65. E-post: bjorn.zethraeus@lnu.se

Åska
Pieter Kuiper, lektor i fysik. Telefon: 070-051 16 03. E-post: pieter.kuiper@lnu.se

Kultur, musik och festivaler

Kulturella och kreativa näringar
Lars Lindkvist, professor i företagsekonomi. Telefon: 070-849 04 19. E-post: lars.lindkvist@lnu.se

Musikfestivaler
Jonas Bjälesjö, universitetslektor i kulturell ekonomi. Telefon: 070-314 82 66. E-post: jonas.bjalesjo@lnu.se

Musikindustri 
Henric Lindström, adjunkt i företagsekonomi. Telefon: 070-939 71 40. E-post: henric.lindsrtrom@lnu.se

Pridefestivaler
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-post: mats.hammarstedt@lnu.se

Midsommarfirande och andra kalenderdagar, helgon
Anders Fröjmark, docent i historia. Telefon: 070-889 70 29. E-post: anders.frojmark@lnu.se 

Medeltida kloster och medeltiden
Anders Fröjmark, docent i historia. Telefon: 070-889 70 29. E-post: anders.frojmark@lnu.se

Politik, svensk och internationell

Amerikansk politik
Dödsstraff
Emma Ricknell, doktorand i statsvetenskap. Telefon: 070-499 62 38. E-post: emma.ricknell@lnu.se

Diskrimineringsfrågor
Magnus Carlsson, docent i nationalekonomi. Telefon: 070-974 31 46. E-post: magnus.carlsson@lnu.se

Integrations- och HBTQ-frågor
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-post: mats.hammarstedt@lnu.se

Skattefrågor
Spencer Bastani, docent i nationalekonomi. Telefon: 0470-70 84 32. E-post: spencer.bastani@lnu.se

Politiska skandaler
Tobias Bromander, lektor i statsvetenskap. Telefon: 073-073 00 86. E-post: tobias.bromander@lnu.se

Rättsväsende

Aktuella brottmål och rättegångar
Straffrätt
Andreas Anderberg, lektor i rättsvetenskap. Telefon: 0702-80 07 03. E-post: andreas.anderberg@lnu.se

Domstolars effektivitet
Jonas Månsson, docent i nationalekonomi. Telefon: 070-864 61 50. E-post: jonas.mansson@lnu.se

Shopping

E-handel
John Jeansson, lektor i informatik. Telefon: 0707-50 20 98. E-post: john.jeansson@lnu.se

Privatekonomi
Skuldproblem
Lisbeth Sandvall, lektor i socialt arbete. Telefon: 070-640 27 52. E-post: lisbeth.sandvall@lnu.se

Shopping och handel
Sinnesmarknadsföring
Bertil Hultén, professor i marknadsföring. Telefon: 0706-95 16 70. E-post: bertil.hulten@lnu.se

Sjukdom och hälsa

Fysisk aktivitet och hälsa
Patrick Bergman, lektor i idrottsvetenskap. Telefon: 0480-44 63 32. E-post: patrick.bergman@lnu.se

Livsmedelshygien: Hur undviker vi att bli matförgiftade?
Anna Blücher, lektor i mikrobiologi. Telefon: 070-794 84 48. E-post: anna.blucher@lnu.se

Semester, bra för hjärtat!
Joep Perk, professor hälsovetenskap, läkare. Telefon: 070-344 50 96. E-post: joep.perk@lnu.se

Sommarinfluensa
Jonas Waldenström, docent i zoonotisk ekologi. Telefon: 070-201 82 18. E-post: jonas.waldenstrom@lnu.se

Skola och lärande

Barn och ungas rätt i utbildning
Det neuropsykiatriska området i skolan
Teknikanvändning i förskola och för elever med behov av särskilt stöd
Kristina Hellberg, lektor i pedagogik. Telefon: 073-391 00 09. E-post: kristina.hellberg@lnu.se

Barn, fysisk aktivitet och hälsa
Patrick Bergman, lektor i idrottsvetenskap. Telefon: 0480-44 63 32. E-post: patrick.bergman@lnu.se

Konflikthantering i skolan
Lärarutbildning
Läraryrket
Mobbning, kränkningar, trakasserier och diskriminering i skolan
Ragnar Olsson, universitetsadjunkt inom pedagogik och utbildningsvetenskap. Telefon: 073-151 62 67. E-post: ragnar.olsson@lnu.se

Närvaro respektive frånvaro i skolan. Hur närvaro stimuleras och frånvaro motverkas
Britten Ekstrand, docent i pedagogik. Telefon: 070-508 35 80. E-post: britten.ekstrand@lnu.se

Spännande experiment för regniga dagar
Katrin Lindwall, adjunkt i medieteknik. Telefon: 0470-70 89 33. E-post: katrin.lindwall@lnu.se

Sport, idrott och friluftsliv

Fotboll och affärer, organisation och innovation
Magnus Forslund, lektor i företagsekonomi. Telefon: 0470-70 84 35. E-post: magnus.forslund@lnu.se

Idrottsturism
Magnus Forslund, lektor i företagsekonomi. Telefon: 0470-70 84 35. E-post: magnus.forslund@lnu.se

Hälsoeffekter av ultrauthållighetslopp (typ Ironman)
Patrick Bergman, lektor i idrottsvetenskap. Telefon: 0480-44 63 32. E-post: patrick.bergman@lnu.se

Ironman – fysiologiska reaktioner
Friluftsliv – människans plats i naturen
Tom Danielsson, universitetsadjunkt i idrottsvetenskap. Telefon: 073-933 51 93. E-post: tom.danielsson@lnu.se

Samhälleliga värden av idrott
Lars Behrenz, docent i nationalekonomi. Telefon: 072-216 51 08, E-post: lars.behrenz@lnu.se

Sjövett
Andreas Backman, sjökapten och universitetsadjunkt. Telefon: 070-843 34 84 alternativt 0480-49 76 34. E-post: andreas.backman@lnu.se

Teknik

Skogsbruk
Virkesegenskaper
Harald Säll, lektor och jägmästare. Telefon: 0470-70 89 54

Tillförlitlighet till stora datamängder
Thomas Holgersson, professor i statistik. Telefon: 0470-70 83 76. E-post: thomas.holgersson@lnu.se

Underhåll och driftsäkerhet, t ex säkerhet och punktlighet i tåg- och flygtrafik
Mirka Kans, docent i systemekonomi. Telefon: 076-760 36 68. E-post mirka.kans@lnu.se