snö

Forskning vid Linnéuniversitetet från A-Ö jul- och nyårshelgen 2017

Är du journalist och behöver tips på experter inom ämnen som är eller kan bli aktuella under jul- och nyårshelgen? Vi erbjuder här en lista av specialister och forskare vid Linnéuniversitetet.

Arbetsliv och arbetsmarknad

Integration av utrikes födda på arbetsmarknaden
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-¬post: mats.hammarstedt@lnu.se

Arbetslöshet och försörjning
Rickard Ulmestig, lektor i socialt arbete. Telefon: 076-201 58 86. E-post: rickard.ulmestig@lnu.se

Kultur

Advent
Torsten Löfstedt, lektor i religionsvetenskap, Telefon: 0480-44 61 26. E-post: torsten.lofstedt@lnu.se

Julbord och andra livsmedel
Anna Blücher, lektor i nutrition. Telefon: 070-794 84 48. E-post: anna.blucher@lnu.se

Julgransodling och pyntegrönt – hur odlar och hittar man den perfekta granen?
Harald Säll, lektor i virkeslära. Telefon: 0470-70 89 54. E-post: harald.sall@lnu.se

Religiös förändring i Sverige
Magnus Hagevi, lektor i statsvetenskap. Telefon: 073-384 22 45. E-post: magnus.hagevi@lnu.se

Resvanor
Stefan Gössling, professor i turismvetenskap. Telefon: 070-492 26 34. E-post: stefan.gossling@lnu.se
Per Pettersson Löfquist, lektor i turismvetenskap. Telefon: 073-386 15 08. E-post: per.pettersson@lnu.se

TV-helgen
Anders Åberg, lektor i filmvetenskap. Telefon: 076-858 86 65. E-post: anders.aberg@lnu.se

Rättsväsende

Brottsoffer
Esther Friedman, lektor i socialt arbete. Telefon: 076-207 90 95. E-post: esther.friedman@lnu.se (pratar helst engelska)

Diskriminering och integration
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E¬post: mats.hammarstedt@lnu.se

#metoo
Eva Schömer, gästprofessor i rättsvetenskap, telefon 070-565 44 06. E-post: eva.schomer@lnu.se
Sofie Tornhill, sofie.tornhill@lnu.se

Poliser
Rolf Granér, lektor, polisforskning. Telefon: 070-633 62 22. E-post: rolf.graner@lnu.se

Sexuella trakasserier
Eva Schömer, gästprofessor i rättsvetenskap, telefon 070-565 44 06. E-post: eva.schomer@lnu.se

Shopping och handel

E-handel, näthandel
John Jeansson, universitetslektor i affärsinformatik. Telefon: 070-750 20 98. E-post: john.jeansson@lnu.se

Hållbar utveckling
Giangiacomo Bravo, professor i sociologi. Telefon: 0470-70 87 82. E-post: giangiacomo.bravo@lnu.se
Mirza Tassaduq Baig, adjunkt i statsvetenskap. Telefon: 0470-70 82 70. E-post: mirza.baig@lnu.se

Privatekonomi, skuldsättning, skuldproblem
Lisbeth Sandvall, lektor i socialt arbete. Telefon: 070-640 27 52. E-post: lisbeth.sandvall@lnu.se

Sinnesmarknadsföring
Bertil Hultén, professor i marknadsföring. Telefon: 0706-95 16 70. E-post: bertil.hulten@lnu.se
Miralem Helmefalk, forskare i marknadsföring. Telefon: 0480-49 71 12. E-post: miralem.helmefalk@lnu.se

Sjukdom och hälsa

Akutsjukvård
Carina Elmqvist, docent i vårdvetenskap. Telefon: 0709-32 86 84. E-post: carina.elmqvist@lnu.se
Anders Svensson, adjunkt i akutsjukvård. Telefon: 0470-70 83 66. E-post: anders.svensson@lnu.se

Barnmisshandel
Cecilia Kjellgren, lektor i socialt arbete. Telefon: 073-317 08 41. E-post: cecilia.kjellgren@lnu.se

Barn till föräldrar som missbrukar
Ulrika Järkestig Berggren, lektor i socialt arbete, Telefon: 0708- 99 63 83, E-post: ulrika.jarkestig-berggren@lnu.se

Influensa
Jonas Waldenström, professor i mikrobiologi, Telefon: 070-201 82 18. E-post: jonas.waldenstrom@lnu.se

"Julen, bra för hjärtat!"
Joep Perk, seniorprofessor i hälsovetenskap och läkare. Telefon: 070-344 50 96. E-post: joep.perk@lnu.se

Konflikter och ilska
Judit Lindqvist, lektor i psykologi. Telefon: 073-386 36 35. E-post: judit.lindqvist@lnu.se

Stress i juletid
Krister Håkansson, adjunkt i psykologi, Telefon 073-708 07 68, E-post: krister.hakansson@lnu.se

Stress: när blir det farligt?
Marie Ekstam Ljusegren, lektor i biomedicinsk vetenskap, Telefon: 070-224 51 95, E-post: mia.ljusegren@lnu.se

Våld i nära relationer
Marie Eriksson, fil. dr. i historia, genusforskare och lektor i socialt arbete. Telefon: 0470-70 80 56. E-post: marie.eriksson@lnu.se

Välmående
Per Bauhn, professor i filosofi. E-post: per.bauhn@lnu.se

Sport, idrott och friluftsliv

Friluftsliv
Jonas Ahnesjö, lektor i idrottsvetenskap. Telefon: 0480-44 63 65. E-post: jonas.ahnesjo@lnu.se
Tom Danielsson, adjunkt i idrottsvetenskap. Telefon: 073-933 51 93. E-post: tom.danielsson@lnu.se

Idrottsturism, fotboll och affärer
Magnus Forslund, lektor i företagsekonomi. Telefon: 0470-70 84 35. E-post: magnus.forslund@lnu.se

Sport i medierna
Dino Viscovi, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Telefon: 0470-70 85 57. E-post: dino.viscovi@lnu.se

Teknik
En kul jul – tips på roliga tekniska experiment för hela familjen
Katrin Lindwall, adjunkt i No/Tk-didaktik. Telefon: 070-308 25 12. E-post: katrin.lindwall@lnu.se

Nu tändas tusen juleljus – fysiken bakom allt från levande ljus till LED-ljus
Pieter Kuiper, lektor i fysik. Telefon: 073-051 16 03. E-post: pieter.kuiper@lnu.se

Underhåll och driftsäkerhet, till exempel säkerhet och punktlighet i tåg- och flygtrafik
Mirka Kans, docent i systemekonomi. Telefon: 076-760 36 68. E-post mirka.kans@lnu.se