Schackbräde

Forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse

Spencer Bastani, Mats Hammarstedt och Lina Aldén har fått 3,8 miljoner kronor beviljade från Familjen Kamprads stiftelse för projektet "Integration of immigrants: the role of entrepreneurship and self-employment".

Projektet syftar till att studera i vilken utsträckning egenföretagande kan underlätta integrationen av utrikes födda och bedrivs i samverkan med ALMI Kronoberg.

----

Till Linnaeus University Centre for Discrimination and Integration Studies